Thursday, October 16, 2008

Kn

knep² (s) ett, knepet, knep, knepen truque, jeito

knepig (adj) -t, -a [besvärlig, svår] difícil

knip (s) ett, knipet, knip, knipen [något som kniper, magsmärtor] cólica

knipa (s) -n, -or apuro, aperto, situação embaraçosa

kniv (s) -en, -ar faca, facão

knockout (s) -en, -er nocaute

knoge (s) -en, -ar [fingerled på handryggen] nó [do dedo]

knop¹ (s) -en, -ar [knut {på ett rep}] nó (em uma corda)

knop² (s) knopen, knop, knopen [1 knop = 1 sjömil i timmen]

knopp (s) -en, -ar [outslagen blomma, skott] botão; broto (nas flores)

- dörrknopp (maçaneta da porta)

knota (s) -n, -or [ben i skelettet som slutar i en led] osso (humano)

knott (s) knotten [massord myggor] mosquito

knubbig (adj) -t, -a [liten och rund] gorducho, roliço

knuff (s) -en, -ar empurrão

knuffa (v) -r, -ade, -at, knuffa! [ge en kuff, stöta till] empurrar, dar um empurrão

- han knuffade omkull mig [ele me empurrou que eu cai]

knuffas (v) knuffas, knuffades, knuffats, knuffas! [deponens verb (verbo que tem -s na raiz)] empurrar-se

knulla (v) -r, -ade, -at, knulla! [ha samlag] foder, fornicar (fazer sexo)

knut (s) -en, -ar nó; (remate)

- dubblelknut (nó duplo)

ytterhörn på hus [husknut]

knyck (s) -en, -ar [häftig, rörelse, kast, ryck] puxão

knyte (s) ett, knytet, knyten, knytena fazer uma trouxa ou paquete (amarrar)

knyta (v) knyter, knöt, knutit, knyt! [binda ihop med en knut, sammanfoga] atar, ligar

- knyta en knut (da um nó)

- knyta skorna (amarrar os sapatos)

- knyta näven (cerrar os punhos)

- knyta sig {=lägga sig att sova} (dormir-se)

- knyta upp (desatar, desamarrar)

knåda (v) -r, -ade, -at, knåda! [massera, bearbeta med händerna] amassar

- knåda en deg (amassar a massa)

knä (s) ett, knä(e)t, knän, knäna [leden mellan lår och underben] joelho

knäck² (s) -en, -ar [en slags sirapskaramell] caramelo de "karo"

knäcke/bröd (s) -brödet
pão sueco

knäcka (v) -er, -te, -t, knäck! [
bryta {hårt material} genom slag] rachar, quebrar

knäpp (adj) -t, -a [
tokig] doido, maluco

knäppa (v) -er, -te, -t, knäpp!
[ trycka på knappen] ligar ou desligar (apertando um botão)
fästa ihop {med en knapp}, knyta samman [abotoar]

käppa på (v) -er, -te, -t, knäpp! [
sätta på {genom att tryca på knapp}]
- knäppa på TV:n [ligar a TV]

knä/skål (s) -skålen, -skålar
rótula

knä/veck (s) -vecket, -veck, -vecken
curva do joelho

knöl (s) -en, -ar [
rund bildning] nó, nódulo
- fotknöl (nódulo do pé)No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário