Tuesday, October 21, 2008

Ko

ko (s) kon, kor (a/uma) vaca

koagulera (v) -r, ade, at [stelna (om blod)] coagular (sobre sangue)

koalition (s) -en, -er [förbund mellan politiska partier] coalizão, coligação (entre partido políticos)

kock (s) -en, -ar (o/um) cozinheiro

kod (s) -en, -er [tecknsystem, chiffer] (o/um) código

- kod/nummer /numret (código número)

koda (s) -r, -ade, -at, koda! [överföra till kod; överföra till data] digitar (teclar no computador)

koffein (s) koffeinet
(s.f) cafeína

koffert (s) -en, -ar [resväska] (s.m) baú, mala grande

ko/fot (s) -foten, -fotar (el. -fötter) [verktyg] pé-de-cabra [ferramenta]

kofta (s) -n, -or casaco de lã/malha

ko/fångare (s) -fångar(e)n, -fångare, -fångarna [stötfångare på bil] pára-choque (de carro)

koj (s) en, -er [sovplats på båt] camarote [lugar de dormir no navio]

kok (s) ett, koket, kok, koken [kokning; det som kokas] cozido/a

- ett kok potatis [uma batata cozida]

kokain (s) kokainet [ett narkotisk medel] cocaína [droga]

koka (v) -r, -ade, -at, koka! cozinhar

- koka kaffe [fazer café]

- kokt fisk [peixe cozido]

vara vid kokpunkten, bubbla (cozer, ferver)

- vattnet kokar [ferver água]

kok/bok (s) -boken, böcker [bok med matreecept] livro de receitas culinárias

kokerska
(s) -n, -or [kvinnlig kock] (s.f) cozinheira (mulher)

kokos/flingor
(s) [plural flingor från kokosnöten] (s.m) coco ralado

kokos/nöt
(s) -nöten, -nötter (s.m) coco

kok/punkt
(s) -punkten, -punkter [den temperatur då en väska kokar] ponto de ebulição

kol
(s) kolet carvão mineral (pedra), vegetal (madeira)

kola
(s) -n, -or [en sötsak {av socker, smör och grädde}]

kol/dioxid
(s) -dioxiden [en färglös gas (CO2)] dióxido de carbono ou anidrido carbónico ou gás carbônico

kolera
(s) koleran [en smittsam tarmsjukdom] cólera (doença)

kol/hydrat
(s) -hydratet, -hydrater [organisk ämne om innehåller kol, väte och syre (söcker, stärkelse m m)] hidrato de carbono

kolik
(s) koliken cólica

koll
(s) -en, -ar [kontroll] (s.m)controle, (s.f)verificação (-ões)

kollaps
(s) -en, -er [(plötsligt) sammanbrött] colapso/a ter um colapso

kolla (v) -r, -ade, -at, kolla! [dkontrollera, undersöka] controlar, verificar

kollega
(s) -n, -or [yrkeskamrat] colega (de trabalho)

kollekt
(s) -en, -er (s.f)coleta (dinheiro, ex: igreja etc)

kollektion
(s) -en, -er [samling] (s.f) coleção (-ões)

kollektiv¹ (adj) -t, -a [som gäller en grupp människor (som bildar en enhet) motsats individuell] coletivo, organização coletiva

- kollektiv/trafik -en (transportes públicos)

kollektiv² (s) ett, kollektivet, kollektiv, kollektiven [en större grupp människor med gemensamma intressen] grupo de pessoas que vivem em regime coletivo

kolli (s) ett, kollit, kolli {el. kollin}, kollina [fraktgods] (s.m)volume, pacote (s.m)

kollidera (v) -r, -ade, -at, kollidera! [krocka; komma i konflikt] colidir com, chocar em
- bilen kolliderade med en älg (o carro chocou com um alce)
kollision
(s) -en, -er [krock] colisão, choque

kolon (s) ett, kolonet, kolon, kolonen [ett skiljetecken (:)] (s.m) dois pontos (s.m) (:)

koloni (s) koloni(e)n, kolonier [nybyggarsamhälle] (s.f) colónia
- engelska kolonier (colónia inglessa)

kolonial- (förled) [som avser kolinier, kolini] colonial
- koloni/lott (-lotten, -lotter) [colónia de horta muito comum da Suécia]
- koloni/stuga ((s.m) chalé de uma (s.f) colónia)

kolonn (s) -en, -er coluna (de casa, prédio)

koloss (s) -en, -er [jätte] colosso (enorme)

kolossal (adj) -t, -a colossal, enorme

kol/oxid (s) -oxiden [en mycket giftig färglös gas] óxido de carbono

kol/svart (adj) -svart, -svarta [helt svart (som kol)] preto com carvão

kol/syra (s) -syran [koldioxid] ácido carbónico

kolumn (s) -en, -en, -er [lodrät rad {i en tabell}, spalt] (s.f) coluna (em uma tabela); comentarista, cronista (jornal, revista)

581 ord


No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário