Thursday, March 12, 2009

Ll

Lag
lagning¹ --> matlagning [
cozinhar, fazer comida]
lagning² (s) -en, -ar [reparation]conserto (s.m), reparação (pl. -ões), remendo (.m)
lagom (adv) [inte för mycket och inte för lite, passande, lämpligt] na medida certa, nem muito/a, nem pouco/a
- lagom är bäst (na medida certa é melhor)
lagra (v) -r, -ade, -at, lagra! [lägga på lager, förvara] armazenar, acumular, reservar
lag/stifta (v) -stiftar, -stiftade, -stiftat, -stifta! [bestämma i lag] legislar {estabelecer (regras, leis, normas, etc)}
lag/stfitning (s) -stiftningen [det att göra lagar] legislação (pl. -ões)
lakan (s) ett, lakanet, lakan, lakanen [tygstycke som används som sängkläder] lençol (pl. lençóis)
lakrits (s) lakritsen [extrakt av lakritsväxtens rot] alcaçuz {arbusto (s.m) das leguminosas, de raiz (pl. -zes) doce]
lamm (s) ett, lammet, lamm, lammen [fårets unge] cordeiro (s.m) {filhote da ovelha}
lamm/kött (s) -köttet [kött av lamm] carne de cordeiro
lampa (s) -n, -or [glödlampa] abajur (s.m); lãmpada (s.f)
land¹ (s) [(oböjligt) fastland] terra (s.f)
- gå i land (desembarcar)
- gå i land med {=klara av} en uppgift (conseguir fazer uma tarefa, (levar a cabo))
land² (s) landet [landsbygd] campo (s.m) (interior (pl. -res); cidade pequena)
- bo på landet (viver/morar no campo)
- åka till landet (ir para o campo)
land³ (s) ett, landet, länder [stat, rike] país (pl. -ses), nação (pl. -ões)
- över hela landet (no apaís inteiro)
- främmande länder (país estrangeiro)
- grannland (país vizinho (s.m)
land⁴ (s) landet, land, länden [odlat jordstycke] horta (s.f), canteiro (s.m)
- grönsaksland (horta de hortaliças (pl.), verdura (s.f))
landa (v) -r, -ade, -at, land! [ ta mark, gå ner (om flygplan, fåglar etc)] desembarcar, aterrisar, pousar
- landning (desembarque, aterrisagem (pl. -gens)
land/gång [lös brygga från fartyg] prancha (s.f) de desembarque de navio (s.m)
land/bygd (s) -bygden campo, região (pl. -ões), rural
lands/flykt (s) -flykten exílio (s.m)
lands/kamp (s) -kampen, -kamper campeonato (s.m) internacional
landskap (s) ett, landskapet, landskap, landskapen [del av landet {Halland, Skåne, etc] provincia (s.f), região,
- natur (natureza (paisagem (pl. -gens)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário