Tuesday, March 03, 2009

Ll

labb (s) ett, labbet, labb, labben [laboratorium (vardaglit)g] laboratório (s.m)
labil (adj) -t, -a [ostadig, obalanserad motsats (=#) stabil] instável, incerto
laborant (s) -en, -er ajudante (s.m. e f.) de laboratório, trabalhar em laboratório
laboratorium (s) laboratoriet, laboratorier laboratório (s.m)
laborera (v) -r, -ade, -at, laborera! fazer trabalho laboratorial, experimentar; pesquisar
labyrint (s) -en, -er labirinto (s.m)
lack (s) lacket, lack, lacken {el. laken, lacker} [ett slags målarfärg med slitstark yta] verniz; laca
- nagellack (esmalte (para unhas))
lacka (v) -r, -ade, -at, lacka! [behandla med {färglös} lack] envernizar
- lacka golvet (envernizar o piso (s.m) (de madeita))
lackara (v) -r, -ade, -at, lackera! [färdigbehandla {maskinellt} med lackfärg] envernizar
lacknafta (s) lacknaftan [spädningsmedel {för bl a oljefärg}] thinner [usa para dissolver ou limpar "tinta a óleo"]
lada (s) -n, -or [byggnad där man förvarar hö och halm etc] celeiro (s.m), paiol (s.m)
laddad (adj) laddat, laddde [fyld av förväntan och dramatik] carregada
- atmosfären är laddad (a atmosfera está carregada)
ladda (s) -r, -ade, -at, ladda! [förse {ett vapen} med ammunition] carregar uma arma com munição (pl. -ões)
tillföra elektricitet [carregar (com eletricidade)
- ladda ett batteri (carregar uma (pilha/bateria etc))
ladda upp (v) laddar upp, laddade upp, laddat upp, ladda upp! [fylla på förråden {av varor, krafter etc}] preparar-se (para um compentição)
laddning (s) -en, -ar [en sats sprängmedel {för en projektil etc}] pavio (carga para explosão)
ladu/gård el. lagård (s) -gården, -gårdar [byggnad för kor {på en lantgård}] curral (pl. -ais) (para vaca (s.f))
lag¹ (s) -en, -ar [almän rättsregel i ett land] lei (s.f)
- lag/brott -et (delito (s.m), violação da lei
lag² (s) ett, laget, lag, lagen [grupp av personer som samarbetar {i arbete, idrott etc}]grupo (s.m); turno de trabalhadores
- arbetslag (turno (s.m) de trabalhadores (pl))
- fotbollslag (equipe, turma, seleção (esporte))
- lag/arbete -t (trabalho de turno, trabalho de equipe)
lag³ (s) lagen [spad, marinad] melado (s.m), caldo/a (s.m. e f.)
- socker/lag (calda de açúcar)
laga (adj) [endast som attribut som stämmer med lagen] legal, de lei
- domen har vunnit laga kraft {=domen kan inte överklagas} a sentença entrou em vigor {não pode ter mais apelação da sentença
laga (v) -r, -ade, -at, laga! [tillreda, anrätta] preparar
- laga mat (cozinhar, fazer comida)
reparera [consertar]
- laga cykeln (consertar a bicicleta)
lager¹ (s) ett, lagret, lager, lagren [förråd, magasin] estoque (s.m), depósito (s.m), armazém (pl. -ns)
- lager/arbetare -n ( axiliar de estoque/depósito/armazém)
skit [jordlager] camada (s.f) (de terra)
maskinelement som bär upp en roterande axel [rolamento (s.m) de esferas)
lager² (s) lagern, lagrar [trädet Laurus nobolis] louro (tempero)
-lager/blad -bladet, -blad, -bladen (folha (-s) de louro (-s))
lagfart (s) -en, -ar [inregistrering {vid tingsrätten} att någon blivit ägare till fast egendom, t e en tomt] inscrição (pl. -ões) de uma escritura de propriedade (s.f), {en tomt (= um terreno/lote)}
laglig (adj) -t , -a [fastställd el. godkänd i lagen] legal
- lag/lös (que não tem lei, ilegal)
lagman (s) -mannen, -än, -männen [chefsdomare vid tingsrätt] juiz/a do Tribunal (s.m), desembargador/a, juiz/a da comarca (s.f)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário