Monday, March 16, 2009

Ll

Lan

lands/lag (s) -laget, -lag, -lagen [idrottslag som representerar ett land] seleção de futebol ou outro esporte (s.m) que representa uma nação/país]

lands/man (s) -mannen, -män, -männen conterrâneo/a (s.m. e f.)

lands/ort (s) -orten província (s.f), distrito (s.m)

lands/sorg (s) -sorgen luto (s.m) nacional

land/stiga (v) -stiga, -steg, -stigit, -stig! [gå i land {från fartyg}] desembarcar {de um navio}

lands/ting (s) -ett, -tinget, -ting, -tingen governo que administrar os distritos/província

lands/väg (s) -vägen, -vägar [allmän väg {på landsbygden}] estrada (s.f) que liga o interior (campo)

langare (s) langar(e)n, langare, langarna [person som langar {sprit el. narkotika}] traficante (s.m. e f.)

lansera (v) -r, -ade, -at, lansera! [hitta på, införa på marknaden]

lant- (förled) [på el. från landet] prefixo

- lant/brevbärare (carteiro (s.m) do interior/campo

- lant/handel (armazém do interior/campo)

lant/arbetare (s) arbetar(e)n, -arbetare, -arbetarna trabalhador (s.m) agrícola/rural

lant/bruk (s) -ett, -bruket, -bruk, bruken agricultura (s.f), lavoura (s.f)

lant/brukare (s) -brukar(e)n, brukare, -brukarna [bonde, jordbrukare] agricultor (pl. -es), lavrador (pl. -es)

lant/gård (s) -gården, -gårdar [ mindre jordegendom] uma fazenda pequena ou uma lavoura pequena

lapa (v) -r, -ade ,-at, lapa! [slicka isig {mjölk) ex katter och hundar] lamber (leite ex gato e cão)

lapp (s) -en, -ar [litet stycke av tyg] um pedaço de tecido

litet stycke papper (pedaço de papel)

- femtilapp (=50 coroa {em dinheiro})

- hundralapp (=100 coroa {em dinheiro}

same (lapão (pl. -ões), {lapoa (kvinna) (pl. -s)}

lappa (v) -r, -ade, -at, lappa! [sätta lappar {på något}; laga, reparera] remendar, consertar, arrumar

Lappland (namn) [landskap i nordligaste Norrland] Lapónia {região (pl. -ões) no norte da Suécia

lapplisa (s) -n, -or [kvinnlig parkeringsvakt] guarda (s.m. e f.) de transito (s.m) que cuida de estacionamento (s.m) (mulher)

lapsus (s) -en, -ar [{litet} fel som man gör omedvetet] lapso, erro

larm (s) ett, larmet, larm, larmen [störande ljud, oväsen] barulho (s.m), ruído (s.m)

{anordning som ger} varningssignal; alarm (alarme (s.m))

- slå larm (dar o alarme)

- larmsignal (sinal de alarme)

larma (v) -r, -ade, -at, larma! alamar (tocar o alarme)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário