Monday, March 23, 2009

Ll

lar
larv¹ (s) -en, -er [insekt som inte är färdigutvecklad] larva (s.f) {inseto (s.m)}
larv² (s) larvet [dumhet, fånighet] asneiras (pl.), bobagem (pl. bobagens), disparates (pl.)
larvig (adj) -t, -a [dum, fånig] tolo/a, ridículo/a
lasagne (s) lasagnen [gratäng av pastaplattor med köttfärssås och ostsås (italienska)] lasanha (s.f)[massa italiana]
lasarett (s) ett, lasarettet, lasarett, lasaretten [sjukhus] hospital (pl. hospitais)
laser (s) lasern, lasrar laser (s.m)
- laser/stråle (raio (s.m) laser)
lass (s) ett, lasset, lass, lassen [last (på en kärra etc); stor mängd] carga (s.f)
lasso (s) -n, -or laço (s.m)
last (s) -en, -er [det som bärs el. fraktas, börda] carregamento (s.m), carga
- ligga {någon} till last {=vara en tung börda [för någon] (importunar, incomodar alguém
last/bil (s) -bilen, -bilar caminhão (pl. -ões)
- med skåp (camioneta (s.f))
lat (adj) lata [neutrum saknas ovillig att arbeta, bekväm {av sig}, slö] preguiçoso/a
lata sig (v) latar sig, latade, latat, lata! ser preguiçoso/a
latent (adj) latent, latenta latente
lathund (s) -en, -ar
- lat person (vardagligt) {preguiçoso/a}
- hjälpmedel vid översättning, räkning e dyl {tabela de ajuda}
latin (s) latinet [språket i romarriket och senare inom katolska kyrkan och vetenskapen] latim
lat/mask (s) -masken, -maskar [lat person] pregriçoso/a
lava (s) -n, -or [smält massa från vulkan] lava (ou cinzas de vulcão (pl. -ões)
lavin (s) -en, -er avalancha (de neve)
lax (s) -en, -ar [fisken Salmo salar] salmão (pl. ões)
laxer/medel (s) -ett, -medlet, -medel, -medlen laxante (s.m), purgante (s.m)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário