Monday, September 17, 2007

HY

hy (s) hyn pele do rosto

hyacint (s) -en, -er [doftande lökväxt av släktet Hyacinthus] jacinto, hiacinto {uma flor perfumada que usa no Natal na Suécia, tem a cor "azul/roxa"}

hyckla (v) -r, -ade, -at, hycklat! [förställa sig, låtsa] fingir

- hycklare -n (hipócrita)

- hycklareri -en (hipocrisia)

hydda (s) -n, -or cabana, choupana, palhoça (favela)

hydraulisk (adj) -t, -a hidrálico

hyena (s) -n, -or [ett djur ssom lever på döda djur] iena {animal}

hyfsad (adj) -t, -a [ganska bra] otimo resultado (ex: resultado de teste ou prova)

hygglig (adj) -t, -a [kamratlig (om person)] simpático, amável, honesto (sobre uma pessoa)

ganska bra - ett hyggligt resultat (um bom resultado)

hygien (s) hygienen higiene

hygienisk (adj) -t, -a higiénico

hylla¹ (s) -n, -or prateleira

- bokhylla (estante)

hylla² (v) -r, -ade, -at, hylla! [fira, uppvakta] felicitar; homenagear

- hyllning -en (felicitação (-ões), homenagem

hyper- (förled) [alltför; mycket]

- hyper/nervös -t nervosíssimo

- hyper/modern -t ultramoderno, moderníssimo

hypnos (s) -en, -er hipnose

hypotek (s) ett, hypoteket, hypotek, hypoteken [pant, inteckning] hipoteca

hypotes (s) -en, -er [teori] hipótese

hyra¹ (v) hyr, hyrde, hyrt, hyr! alugar

hyra² (s) -n, -or aluguel

hyres/gäst (s) -gästen, -gäster inquilino

hyres/hus (s) -ett, -huset, -hus, -husen prédio de apartamento para alugar

hyres/kontrakt (s) -ett, -kontraktet, -kontrakt, -kontrakten contrato de aluguel

hysteri (s) hysteri(e)n histeria

hysterik (adj) -t, -a histérico

hytt (s) -en, -er [litet rum] camarote, cabina (ex: navio)

hyvel (s) hyveln, hyvlar lamina (ex: lamina de barbeador)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário