Tuesday, September 04, 2007

HOR

hora (s) -n, -or [prostituerad kvinna] prostituta

horisont (s) -en, -er horizonte

horisontell (adj) -t, -a horizontal

hormon (s) ett, hormonet, hormon {el. hormoner} hormônio

horn (s) ett, hornet, horn, hornen chifre

- slags blåsinstrument (clarineta, corneta {instrumento musical})

horoskop (s) ett, horoskopet, horoskop, horoskopen horoscópio, horóscopo

horribel (adj) horribelt, horribla [helt orimlig, förskräcklig] horrível

hos (prep) [i anslutning till]

- han är på besök hos sin syster (ele está visitando a irmã dele)

- hemma hos (em casa de)

hosta¹ (s) hostan tosse

hosta² (v) -r, -ade, -at, hosta! tossir

- hosta anfall (ataque de tosse)

- hosta upp {pengar} [=betala ut {pengar}] pagar, fazer pagamento

hot (s) hotet ameaça

hota (v) -r, -ade, -at, hota! ameaçar

hotell (s) ett, hotellet, hotell, hotellen hotel

- hotell/ägare -n (proprietário/dono de hotel, hoteleiro)

- hotell/rum (quarto de hotel)

hotelse (s) -en, -er ameaça

hov¹ (s) -en, -ar [på djur] casco {animal}

hov² (s) ett, hovet, hov, hoven [en kungs hushåll] corte [casa do rei]

hov/mästare (s) -mästar(e)n, -mästare, -mästarna chefe de restaurante

hov/rätt (s) -rätten, -rätten Tribunal de Segunda Instância

hr (förk) [herr] abreviatura(-s) [hr = herr (senhor = sr.)]

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário