Monday, September 10, 2007

HU

hud (s) -en, -ar pele; cútis, epiderme

- djurhud (couro {animal})

- hud/sjukdom -en (doença da pele)

- hud/färg -en (cor da pele)

- hud/läkare (dermatologista)

hugg (s) ett, hugget, hugg, huggen golpe (com uma faca, punhal, etc)

- knivhugg (facada)

hugga (v) hugger, högg, huggit, hugg! cortar; derrubar; abater

- hugga ved (cortar lenha)

- hugga en julgran (derrubar um pinheiro {de Natal})

hugg/orm (s) -ormen, -ormar cobra {huggorm é única cobra venenosa da Suécia}

huller om buller (adv) [i oordning] em desordem, desordenadamente

human (adj) -t, -a [mänsklig] humano

humanistisk (adj) -t, -a humanista

humanitär (adj) -t, -a humanitário

humla (s) -n, -or abelhão (inseto)

humle (s) humlen uma semente que faz cerveja na Suécia

hummer (s) hummern, humrar lagosta

humor (s) humorn humor

humoristisk (adj) -t, -a humorístico

humör (s) humöret humor, disposição

- vara på gott humör (estar bem disposto / de bom humor)

- vara på dåligt humör (estar mal disposto / de mau humor)

hund (s) -en, -ar cachorro (maskulinum), cadela (femininum), cão {pl. -ães}

hundra (räkn) [100] cem, cento (100)

hundra/del (s) -delen, -delar [en av 100] centésimo, centésima parte

hundra/lapp (s) -lappen, -lappar [ sedel med 100 kronors värde] nota de cem coroas

hundratals (adv) [flera hundra] centenas

hunger (s) hungern fome

- hunger/strejk -en (greve de fome)

hungra (v) -r, -ade, -at, hungra! ter fome

hungrig (adj) -t, -a [som känner hunger] com fome

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário