Tuesday, September 25, 2007

hångla (v) -r, -ade, -at, hångla! [leka sexuellt utan att ha samlag] acariciar (quando namora)

hår (s) håret cabelo

- blont hår ( cabelo loiro)

- tvätta håret (lavar o cabelo)

hård (adj) -t, -a [okänslig (om person) *# mjuk] duro; rígido {rude, severo, rigoroso (sobre pessoa) # suave }

- en hård arbetsgivare (um chefe rigoroso, severo)

påfrestande

- en hård vinter (um inverno rigoroso)

- hårt arbete (trabalho duro)

- hårt väder ( mau tempo)

kraftig # lätt, lös { duro # suave, fácil}

- hårda vindar (ventos fortes)

hård/kokt (adj) -kokt, kokta [kokt till dess gulan stelnat (om ägg)] duro, { cozido até ficar duro (ovo)}

känslolös, hård (om person) { rude, rigoroso (sobre pessoa)}

hårdna (v) -r, -ade, -at, hårdna! [bli hård{are}] endurecer, enrijar, tornar-se duro

hård/smält (adj) -smält, -smälta [svår att smälta (om mat)] indigesto (sobre comida)

hård/vara (s) -varan, -varor peças para computadores

hårig (adj) -t, -a peludo, cabeludo

hår/tork (s) -torken, -torkar secador de cabelo

*# motsats = antonym = antônimo

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário