Monday, November 12, 2007

IM

image (s) imagen [engelska] imagem

imitation (s) -en, -er imitação

imitera (v) -r, -ade, -at, imitera! imitar

immigrant (s) -en, -er [invandrare]

immigration (s) immigrationen [invandring] imigração

immigrera (v) -r, -ade, -at, immigrera! [invandra] imigrar

immun (adj) immunt, immuna imune

immunitet (s) immuniteten [ skydd] imunidade

- diplomatisk immunitet ( imunidade diplomática)

imperativ (s) -en, -er [verbform som används vid uppmaning {spring!kom! etc}] imperativo {verbo tempo (corra! vem! etc)}

imperfekt (s) imperfektet, imperfekt {el. imperfkter}, imperfekten {el. imperfekterna} [verbform som anger förfluten tid] ( pretérito, imperfeito {verbo tempo que indica o "passado"}

- han sprang (ele correu)

- han kom (ele veio)

imperialism (s) imperialismen imperialismo

imperialist (s) -en, -er imperialista

imperium (s) imperiet, imperier império

impertinent (adj) impertinent, impertinenta [oförskämd] impertinente

imponerande (adj) [som imponerar, som inger respekt] impressionante, imponente

imponera (v) -r, -ade, -at, imponera! [göra ett starkt positiv intryck] impressionar alguém, causar impressão em alguém

impopulär (adj) impopulärt, impopulära impopular

import (s) importen [# motsats export] importação (#exportação)

importera (v) -r, -ade, -at, importera! importar

impotens (s) impotensen impotência

impregnera (v) -r, -ade, -at, impregnera! impregnar; impermeabilizar

improduktiv (adj) improduktivt, improduktiva improdutivo

improvisera (v) -r, -ade, -at, improvisera! improvisar

impuls (s) -en, -er impulso

impulsiv (adj) impulsivt, impulsiva impulsivo

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário