Wednesday, November 14, 2007

IN

in (adv) [
verbpartikel till insidan {av något}] para dentro
- flytta in i huset { mudar para dentro de uma casa}
- gå/komma in ... (entrar, ir para dentro...)
- Stig in! (entre!)
- läsa in {en kurs} [=lära sig] (fazer um curso, aprender-se)
- skriva in sig {på universitet} [=anmäla sig för studier] inscrever num curso na universidade, fazer inscrição.....
- spela in {=göra en inspelning av} (gravar uma musica, show etc...}
inackordering (s) inackorderingen [hyra av kost och logi] morar em uma pensão
inaktuell (adj) -t, -a [inte aktuell] obsoleto, antiquado
inbegripa (v) inbegriper, inbegrep, inbegripit, inbegrip! [innefatta] incluir, abranger, compreender
inbilla sig (v) inbillar sig, inbillade sig, inbillat, inbilla! sig [lura sig själv, intalla sig själv] imaginar-se, dar a entender, supor-se, enganar-se
- han inbillar sig att han förstår allt (ele dar a entender que entendeu tudo)
inbillning (s) -en, -ar [felaktig föreställning] imaginação
inbjudan (s) inbjudan, inbjudningar convite
inbjuda (v) inbjuder, inbjöd, inbjudit, inbjud! [bjuda in] convidar
inblandad (adj) inblandat, inblandade [indragen, engagerad] metido, envolvido
inblandning (s) -en, -ar intromissão, envolvimento
inblick (s) inblicken [möjlighet att studera ett förhållande med egna ögon och skaffa sig kunskap] ideia, conhecimento
inbrott (s) ett, inbrotet, inbrott, inbrotten arrombamento, roubo, furto
tidpunk då något nytt börjar, början, inträde (início, começo)
- vid dagens inbrott (ao amanhecer)
- vid nattens inbrott (ao cair da noite)
- inbrott/tjuv -en (ladrão)
inbunden (adj) -t, -a [# motsats häftad (om bok)] encardernado (livro)
otillgänglig, tystlåten [
# motsats öppen] reservado, calado
inbyggd (adj) -t, -a [fast infogad i en byggnad] montando na parede, integrado (em uma construção de um prédio, casa, etc)
inbördes/krig (s) ett, -kriget, -krig, -krigen guerra civil
No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário