Monday, February 18, 2008

IS

is (s) isen [fruset vatten] gelo

is/berg (s) -berget, -berg, -bergen icebergue

is/brytare (s) -brytaren, -brytare, -brytarna [fartyg som bryter rännor i is] (barco) quebra-gelo

is/hall (s) -hallen, -hallar [inomhusbana för skridskosport] arena de gelo

is/hockey (s) -hockeyn hóquei no gelo

islam (s) [religion instiftad av Muhammed på 600-talet] islão, islamismo

isländsk (adj) -t, -a islandês

isolerad (adj) isolerat, isolerade isolado

isolera (v) -r, -ade, -at, isolera! isolar

isolering (s) isoleringen isolamento

israel (s) -en, -er israelense

isär (adv) [verbpartikel itu, i delar ] à parte, separados (separar em partes), desmontar

italienare (s) italienar(e)n, italienare, italienarna italiano

italiensk (adj) -t, -a italiano

iväg (adv) [verbpartikel bort, undan] embora

- ge sig iväg {ir embora}

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário