Wednesday, February 20, 2008

J j

ja (interj) [just det, visst] sim

jack (s) -en, -ar [koppling {för telefon}] tomada {para telefone]

jacka (s) -en, -or [ytterplag som är kortare än en rock] jaqueta

- skinnjack (jaquenta de couro)

jackpot(t) (s) jackpot(t)en, jackpot(t)er [högsta vinst i spel] acumulado [premio de loteria acumulado]

jade (s) jaden jade (pedra preciosa)

jag¹ [ja:(g)] (pron) [som subjekt; objektsform mig; anger den talande el. skrivande] eu

- jag själv (eu mesmo)

- Vill du skicka mig smöret! (Você quer me passar a manteiga!)

jag² (s) jaget, jag, jagen [en människas inre natur] ego

jaga (v) -r, -ade, -at, jaga! caçar

Förfölja (perseguir)

- jaga bort (escorraçar {ex: cachorro})

jaka (v) -r, -ade, -at, jaka! [svara ja] responder afirmativamente, dizer que sim

- ett jakande svar (uma resposta afirmativa)

jakaranda (s) jakarandan [ett träd] jacarandá {planta}

jakt (s) -en, -er caça, caçada

jakt/kort (s) ett, -kortet, -kort, -korten [kort som visa att man har tillstånd att jaga vilda djur] cartão de caça {caçadores na Suécia tem fazer curso e ter cartão para caçar nas floresta}

Janssons frestelse (namn) [gratinerad maträtt på bl a potatis, ansjovis och lök] um prato típico {batas, cebola e ansjovis(peixe)}

januari (s) janeiro (mês)

japan (s) -en, -er japonês

japansk (adj) -t, -a japonês

jargong (s) -en, -er gíria

jasmin (s) -en, -er [prydnadsbuske] jasmin {planta}

jaså (interj) [ säger du det, verkligen {används i samtal för att visa att man har uppfattat vad någon har sagt}] ah sim!

javisst (interj) [ just det { används i samtal för att visa att man instämmer}] sim

jazz (s) jazzen jazz {estilo de musica americana}

jeans (s) jeansen jeans (calça)

jeep (s) -en, -ar jipe (carro)

jet (s) jeten jet (avião)

- jumbojet

- jet/plan -et (avião a jato)

jet/set (s) -setet jetset (os ricos)

jfr (fork) [jämför] comparar

jo (interj) [används för att säga emot ett nekat yttrande] "sim" usa para uma resposta negativa

- jo visst! (claro que sim)

jobb (s) ett, jobbet, jobb, jobben trabalho, emprego, ocupação

jobba (v) -r, -ade, -at, jobba! trabalhar

jobba över (v) -r över, -ade över, -at, jobba! [arbeta på övertid] trabalhar extra

jobbare (s) jobbar(e)n, jobbare, jobbarna trabalhador, operário {trabalho pesado)

jobbar/kompis (s) -kompisen, -kompisar colega/s de trabalho/s

jobbig (adj) -t, -a trabalhoso, penoso, árduo

- en jobbig person (uma pessoa penosa)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário