Friday, February 13, 2009

Kum

Kummin (s) kumminen {el. kumminet} [en krydda] cominho (s.m) (tempero (s.m))
kumpan (s) -en, -er [medbrottsling] cúmplice (s.m e s.f)
kund (s) -en, -er freguês (s.m) {freguêsa} (s.f), cliente (s.m e s.f)
- kund/krets -en (clientela (s.f), freguesia (s.f))

kung (s) -en, -ar
rei (s.m)
kunna (v)
kan, kunde, kunnat [hjälpverb] poder
kunnande (s) kunnandet [kunskap; förmåga] saber, conhecimento]
kunnig (adj) [som kan mycket, kunskapsrik] competente, capaz, conhecedor
kunskap (s) -en, -er [vetande, lärdom] conhecimentos (pl.), saber
- har kunskaper i (ter conhecimentos de)
- ordkunskap (vocabulário (s.m)
kupa (s) -n, -or  redoma (s.f)
- bikupa (casa de abelhas)
kupé (s) kupén, kupéer [avdelning i en järnvägsvagn] compartimento (s.m) (no trem)
kupol (s) -en, -er [tak format om ett halvklot] cúpola (s.f)
kupong (s) -en, -er cupão (s.m)
- rabattkupong (cupão de desconto)
kupp (s) -en, -er [överraskande handling för att ta makten] golpe (s.m)
- militärkupp (golpe de estado/militar)
kur (s) en, -er [sjukdomsbehandling] cura (s.f), tratamento (s.m) de saúde
kurage (s) kuraget [mod] coragem (s.f)
kurator (s) kuratorn, kuratorer assistente social (s.f e s.m)
- skolkurator (assistente social para "escola")
kurera (v) -r, -ade, -at, kurera! [bota, läka] curar
kuriositet (s) -en, -er [något sällsynt och märkvärdigt] curiosidade (s.f), coisa fora do comum
kurir (s) -en, -er [sändebud mellan en regering och dess beskickning i främmande land] correio (diplomático)
kuriös (adj) -t, -a [märkvärdig; underlig] curioso/a, esquisito/a, estranho/a
kurra/gömma (s) [lek där en letar efter några som gömt sig] esconde-esconde [jogo (s.m) infantil em que uma criança deve procurar as outras, que se esconderam]
kurra (v) -r, -ade, -at [bullra svagt] quando o estómago (faz um barulho, ex: quando vc está com fome ou nervoso/a)
kurs (s) -en, -er [rikning; riktlinje] direção, rumo, rota
- hålla en rak kurs (seguir um rumo reto)
gällande pris, värd [tratando de preços e valores]
- aktierkurs [curso da bolsa de valores]
- kurs/fall [o curso caiu ou o preço caiu]
viss del av längre utbildning; kortare utbildningsserie [curso em geral escola, universidade etc]
- kvällskurs (curso noturno)
kurva (s) -n, -or curva (s.f)
kusin (s) -en, -er [barn till ens mammas el. papas syskon] primo/a
kuslig (adj) -t, -a [som känns skrämmande] terrível, horrível
kust (s) -en, -er [gräns mot hav; strand] costa (mar), litoral
kuvert (s) ett, kuverter, kurvert, kuverten envelope (s.m)
kuvös (s) -en, -er [skyddande apparat för alltför tidigt födda barn] incubardora
kvadrat (s) -en, -er quadrado (s.m)
kvadrat/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna metro (s.m) quadrado
kval (s) kvalet, kval, kvalen [starkt själsligt lidande] tormento (s.m), sofrimento (s.m)
- kvalificerings(spel) till högre serie {i t ex fotoboll} [quarta final no futebol]
kavalificerad (adj) kvalificerat, kvalificerade [tillräckligt kunnig, kompetent] competente, qualificado/a
kvalificera sig (v) -r, -ade, -at, kvalificera sig! qualificar (-se), habilitar (-se)
kvalifikation (s) -en, -er [(mest i plural) förmåga som gör en kompetent till något] habilitações (pl.), qualificações (pl.)
kvalitativ (adj) -t, -a [som avser kvalitet # kvantitativ] qualitativo/a
kvalitet (s) -en ,-er qualidade
- vara av god kvalitet (ser de categoria)
kvantitativ (adj) -t, -a [som har med kvantitet att göra # kvalitativ] quantitativo
kvantitet (s) -en, -er [mängd # kvalitet] quantidade
kvar (adv) [på samma ställe som förut] ficar; (de sobra, restante)
- stanna kvar i Malmö (ficar em Malmö)
i behåll, över (ainda ter, de sobra, restante)
- jag har inga pengar kvar (eu não tenho nenhum dinheiro de sobra)
kvar/leva (s) -levan, -levor [rest] restos (pl.), sobras (pl.)
kvarn (s) -en, -ar moinho (s.m), moedor (s.m)
kvar/skatt (s) -skatten parte (s.f) do imposto (s.m) para pagar
kvar/stå (v) -står, -stod, -stått [finnas kvar, återstå] ficar, estar
- problemet kvarstår (o problema continua/ficou)
kvart¹ (s) kvarten, kvart el. kvartar [fjärdedel (= 15 minuter)] um quarto de horas {quinze (15 minutos)}
kvart² (s) kvarten, kvartar [logi, rum] quarto (s.m) {pensão (s.f)}
kvartal (S) ett, kvartalet, kvartal, kvartalen [ett fjärdedels år, tre månader] trimestre (três mêses)
kvarter (s) ett, kvarteret, kvarter, kvarteren quarterão (pl. -ões), quadra (s.f)
kvartett (s) -en, -er [grupp på fyra musiker] quarteto (s.m) musical
kvast (s) -en, -ar vassoura (s.f)
kvav (adj) -t, -a [som är svår att andas i {och varm}] abafado, sufucante
- luften är kvav (ar/tempo abafado)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário