Thursday, February 26, 2009

Kär

kärl (s) ett, kärlet, kärl, kärlen vasilha (s.f), pote (s.m)
kärlek (s) kärleken amor (pl. -res); afeição
- kärleks/affär (caso (s.m) amoroso, aventura (s.f) amorosa)
kärl/kramp (s) -krampen espasmo (s.m) vascular
kärn- (förled)  {prefixo}
- kärn/vapen (arma nuclear)
- kärn/kraft (energia nuclear)
- kärn/avfall (lixo nuclear)
- kärn/kraftverk (usina nuclear)
- kärn/reaktor (reator nuclear)
kärna (s) -n, -or [frö inuti en frukt, (det innersta, det centrala)] caroço (s.m), semente (s.f) { de frutas}; núcleo
kärn/familj (s) -familjen, -familjer [man, hustru och barn] núcleo da familia (marido, esposa e os filhos)
kärn/mjölk (s) -mjölken [det som återstår av gradden sedan man kärnat smör av den] soro de manteiga [o que sobrou]
käromål (s) ett, käromålet, käromålet, käromål demanda (s.f.), ação (pl. -ões) judicial (pl. -ais)
kärra (s) -n, -or carreta (s.f)
käx el. kex (s) ett, käxet, käx, käxen biscoito (s.m), bolacha (s.f)
kö (s) kön, köer [rad av väntande] fila (s.f) [*Português de Portugal {bicha*} [português do Brasil (*bicha (=bög))]
- bilkö (fila de carro {pt.BR}, bicha de carro {pt. PT}
köa (v) köar, köade, köat, köa! [stå i kö] formar fila {pt. BR}, fazer bicha {pt. PT}
kök (s) ett, köket, kök, köken cozinha (s.f)
köld (s) kölden [låg temperatur {i luften}, kyla] frio, frieza
kön (s) ett, könet, kön, könen sexo (s.m. e f.)
köns/organ (s) -ett, -organet, -organ, -organen órgão (pl. -ões) sexual (pl. -ais)
köns/sjukdom (s) -sjukdomen, -sjukdomar [doença venérea]
köp (s) ett, köpet, köp, köpen [det att köpa, inköp] compra (s.f)
köpare (s) köpar(e)n, köpare, köparna comprador (s.m) (pl. -es), compradora (s.f)
köpa (v) köper, köpte, köpt, köp! [skaffa sig något genom att betala för det, handla] comprar, adquirir
köp/man (s) -mannen, -män, -männen [person som säljer, affärsman, handlande] comerciante (s.m. e f.), negociante (s.m e f.)
kör¹ (s) -en, -er coro (de musica) (s.m)
köra (v) kör², körde, kört, kör! dirigir, guiar, conduzir
- köra bil (dirigir um carro)
- köra om {=köra förbi} (ultrapasar um carro)
- köra upp {=avlägga körkortsprov} (fazer teste pratico para tirar carteira de motorista)
kör/kort (s) -kortet, -ort, -korten carteira (s.m) de motorista (s.m.f)
körsbär (s) körsbäret, körsbär, körsbären cereja (s.f)
- körsbärs/träd (cerejeira (s.f))
kör/skola (s) -skolan, -skolor auto escola
körtel (s) körteln, körtlar glândula (s.f)
kött (s) köttet carne (s.f)
- kött och blod (carne e sangue)
- kött och potatis (carne e batata)
kött/bullar [plural maträtt av steka bollar av köttfärs] almôndega(-s) (s.f) {na Suécia frita as almôndegas}
kött/färs (s) -färsen [malet kött] carne moída

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário