Monday, February 16, 2009

Kv

kvick/silver (s) -silvret [ett flytande grundämne] mercúrio
kvida (v) kvider, kved {el. kvidde}, kvidit, kvid! [gnälla, jämra sig] gemer, choramingar
kviga (s) -n, -or [ko som ännu inte har kalvat] novilha (s.f) {vaca (s.f) que ainda não teve bezerro (s.m)}
kvinna (s) -n, -or mulher (s.f) {pl. mulheres}
kvinnlig (adj) [som hör samman med kvinnligt kön] feminino/a

kvist (s) -en, -ar [liten gren {på träd och buskar}]
kvitt (adj) [fri från, befriad från]
- nu är vi kvitt (agora estamos quites)
kvitta (s) -r, -ade, -at, kvitta! [sakna betydelse] ver-se livre de, livrar-se de
{det kvittar}
- det kvittar vem som vinner (não importa quem ganha) (não faz diferença)
kvittera (v) -r, -ade, -at, kvittera! dar recibo de, {recibo, pago}
kvitto (s) ett, kvittot, kvitton, kvittona recibo (s.m)
kvm (förk) [kvadratmeter] metro quadrado (abreviatura)
kvot (s) -en, -er quota (s.f) {quociente (em uma divisão)}
kvotera (v) -r, -ade, -at, kvotera! [fördela i kvoter] distribuir/dividir por quota
kväll (s) -en, -ar noite (s.f)
- i kväll (esta noite, hoje à noite)
- God kväll! (boa noite!)
kväve (s) kvävet [ett gasformigt grundämne {N}] nitrogénio {N}
kyckling (s) -en, -ar pinto (s.m), pintinho (s.m); frango (s.m)
kyckling/mamma (s) -mamman, -mammor [mor som överbeskyddar sina barn] mãe coruja (s.f)
kyl (s) -en, -ar [kylskåp] geladeira (s.f)
kyla (s) kylan [låg temperatur, köld] frio
- kyla av (esfriar)
- känslokyla (frieza (s.f))
kylare (s) kylar(e)n, kylare, kylarna [kylanordning på bil; framdel på bil] radiador (s.m)
kylig (adj) kyligt, kyliga [förhållandevis kall, sval] frio/a
kyl/skåp (s) -ett, -skåpet, -skåp, -skåpen geladeira (s.f)
kypare (s) kypar(e)n, kypare, kyparna garçom (pl. garçons) ou garção (pl. --ções), {garçonete (kvinnlig
)}
kyrka (s) -n, -or
igreja (s.f)
- gå i kyrkan (ir à igreja)
- domkyrka (catedral (s.f)
kyrklig (adj) -t, -a [som har med kyrkan att göra]
- kyrklig vigsel (casamento (s.m) religioso)
kyrko/gård (s) -gården, -gårdar [begravningsplats] cemitério (s.m)
kyrko/herder (s) -herden, -herdar [präst som är chef för ett pastorat] pastor (s.m) {protestante}, católico/a (padre (s.m), pároco (s.m))
kyss (s) -en, -ar [puss] beijo (s.m)
kyssa (v) -er, -te, -t, kyss! beijar

Technorati Tags: Kk, kv

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário