Monday, February 02, 2009

KU

kub (s)-en, -er cubo (s.m)
kuban (s) -en, -er [person från Kuba] cubano/a [pessoa de Cuba (país)]
kubansk (adj) -t, -a cubano/a
kubik/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna [rymdmått på 1 gånger 1 gånger 1 meter; tusen liter] metro cúbico (m³)
kudde (s) -en, -ar travesseiro (s.m), almofada (s.f)
kugg/fråga (s) -frågan, -frågor [fråga med en fälla i] pergunta (charada)
kuk (s) -en, -ar [penis (kan uppfattas som stötande)] pênis (s.m) (órgão masculino)
kul (ad) [oböjligt rolig(t)] (sem declinação) engraçado/a, legal, contente
- en kul grej (uma coisa legal)
- Hade du kul på festen? (A festa foi legal/boa?)
kula (s) -n, -or [litet klot (särkilt om projektil till eldvapen)] bola (m.f) (pequena, bolita), bala (s.f) {para arma de fogo}
- spela kula (jogar bolita)
- gevärskula (bala para arma de fogo)
- börja på ny kula {=börja på nytt} (começar de novo (expressão))
kuling (s) -en, -ar [mycket hård vind] vento (s.m) forte
kuliss (s) -en, -er
[ flyttbar dekor på teater] bastidor (s.m)
kull (-en, -ar [alla ungar som fötts på samma gång (bildligt) årgång)] todas as "crianças que nascem no mesmo ano
kul/lager (s) -lagret, -lager, -lagren rolamento (s.m) de esferas (pl.) (s.f)
kulle (s) -en, -ar colina (s.f), morro (s.m)
kulmen (s) [
oböjligt höjdpunkt] (sem declinação) ponto (s.m) culminante, apogeu (s.m), auge
kulminera (v) -r, -ade, -at [nå sin kulmen] culminar, atingir o seu auge

kulspets/penna (s) -pennan, -pennor
caneta (s.f)
kul/spruta (s) -sprutan, -sprutor metralhadora (s.f)
- kulsprute/pistol -en (pistola (s.f) automática/o
kult (s) -en, -er [dyrkan] culto (s.m)
kultiverad (adj) kultiverat, kultiverade [bildade, förfinad] culto/a, instruído/a
kultur (s) -en, -er cultura (s.m)
kulturminnes/märke (s) -ett, -märket, -märken, -märkena monumento (s.m) histórico (s.m)
kulör (s) -en, -er [färg] cor (a/uma cor(-es pl.)
kulört (adj) kulört, kulörta [färgad] colorido/a, a cores, de cores vivas

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário