Tuesday, June 26, 2007

HAM

hamburgare (s) hamburgar(e)n, hamburgare, hamburgarna hambúrguer {ex: sanduíche do McDonald}

hamburger/kött (s) -köttet [rökt hästkött] carne de cavalo defumada

hammare (s) hammar(e)n, hammare {el. hamrar}, hammarna martelo

hamn (s) -en, -ar porto {p/ barco}

hamna (v) -r, -ade, -at, hamna! [händelsevis komma, bli placerad] vir parar, ir parar {ser transferido de um lugar p/ outro a trabalho}

han (pron) honom [böjd form används som objekt och efter preposition; anger manlig individ]ele {dele}

- detta är hans bok {-s genitiv} (esse livro é dele)

- jag såg honom igår (eu vi ele ontem)

hand (s) handen, händer {a/uma/s} mão/s

- tvätta händerna (lavar as mãos)

- sy för hand (costurar à mão)

- ta hand om (cuidar de alguém ou algo)

hand/arbeta (s) -arbetet, -arbeten, -arbetena trabalho manual

handbojor (s) [plural] algemas

hand/bok (s) -boken, -böcker manual

hand/boll (s) -bollen handebol (jogo)

hand/broms (s) -bromsen freio de mão

hand/duk (s) -duken, -dukar toalha {de rosto}

- kökshandduk (pano de prato)

- frottéhandduk (toalha de banho)

handel (s) handeln comércio, negócio(-s)

hand/fat (s) -fatet, -fat, -faten pia

han/flata (s) -flatan, -flator palma da mão

hand/gjord (adj) -gjort, -gjorda feito à mão

handikapp (s) handikappet, handikapp, handikappen deficiente físico

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário