Friday, December 15, 2006

BED

bedragare (s) en, bedragar(e)n, bedragare, bedragarna enganador, impostor, vigarista

bedra(ga) (v) bedrar, bedrog, bedragit enganar, fraudar (dinheiro)

bedriva (v) bedriver, bedrev, bedrivit [ägna sig åt, syssla med] exercer, ocupar-se de

bedrägeri (s) ett, bedrägeri(e)t, bedrägeri- er fraude, falcatrua

bedräglig (adj) -t, -a fraudulento

bedrövad (adj) bedrövad-t, bedrövad-e aflito, desolado, triste

bedröva (v) -r, -ade, -t [göra sorsen] afligir, desolar, entristecer

bedrövelse (s) -n, -er aflição, tristeza

bedrövlig (adj) -t, -a deplorável, lamentável, [usel] miserável

bedöma (v) -er, -de, -t julgar, apreciar, avaliar

bedömning (s) -en, -ar juízo, apreciação, avaliação, estimativa

bedövning (s) -en, -ar anestesia

befalla (v) -er, -de, -t [ge order] ordenar, mandar, dar ordens

befallning (s) -en, -ar ordem

befattning (s) -en, -ar emprego, ocupação

befintlig (adj) -t, -a existente (que existe)

befogad (adj) -t, -a justificado, legítimo

befogenhet (s) -en, -er [ rättighet] autorização

befolkning (s) -en, -ar população, povo, habitantes

befria (v) -r, -ade, -at libertar, livrar

befrielse (s) -en, -er libertação, liberação

befrukta (v) -r, -ade, -at fecundar, fertilizar

befruktning (s) -en, -ar fecundação, fertilização

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário