Tuesday, December 05, 2006

AV

avgjord (adj) -t, -a [klar, obestridlig] decidido, combinado, resolvido
avgång (s) -en, -ar [1 det att lämna ett arbeta, avsked] demissão, sair
- 2 start, avfärd från en plats saida (partida de avião, trem, etc)
avgångs/betyg (s) -betyg-et, -betyg, -betyg-en [ betyg från sista klassen] diploma
avgå (v) avgår, avgick, avgått [1 lämna sin jänst] demitir-se
- 2 starta, lämna en plats (om trafik som går efter tidtabell) sair
ex: tåget avgår från Göteborg 11:50 / o trem vai sair de Göteborg as 11:50
avgöra (v) avgör, avgjorde, avgort [bestämma, fälla utslag] decidir, resolver
avlida (v) avlider, avled, avlidit [dö] falecer, morrer
avlopp (s) ett avlopp, avlopp-et, avlopp, avlopp-en canalizaçäo de esgoto
avlyssna (v) -r, -ade, -at [lysnna ( i hemlighet) på ] escutar (ouvir clandestinamente ligações telefónica)
avokado (s) en avokado, avokado-n, avokado-r abacate
avsikt (s) -en, -er intenção
avslag (s) ett avslag, -et, avslag, -en recusa
avsluta (v) -r, -ade, -at [sluta, fullborda] acabar, concluir, pôr fim a, terminar, encerrar, acabar
avslutning (s) -en, -ar conclusão, fim
avslå (v) avslår, avslog, avslagit recusar, declinar, rejeitar
avslöja (v) -r, -ade, -at revelar, desvendar
avspärra (v) -r, -ade, -at bloquear
avstava (v) -r, -ade, -at divisão das silábas nas palavras
avstånd (s) ett avstånd, -et, avstånd, -en distância, espaço, intervalo
avsändare (s) en avsändare, avsändar(e)n, avsändare, avsändarna remetente (carta)
avtal (s) ett avtal, -et, avtal, -en acordo, ajuste, convénio, tratado
avtala (v) -r, -ade, -at combinar, ajustar
avtjäna (v) -r, ade, at compir uma pena (cadeia)
avund (s) avunden inveja
avundas (v) avundades, avundats invejar, ter inveja de
avund/sjuk (adj) -sjkut, -sjuka invejoso
avvisa (v) -r, -ade, -at despedir, mandar embora
axel (s) en axel, axeln, axlar ombro
azalea (s) -n, -or azálea, azaleia (flor)

PS: Slut på ALink - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário