Wednesday, December 20, 2006

BEH

behålla (v) behåller, behöll, behållit [ha kvar, spara] guardar, conservar, economizar

- han fick behålla sitt jobb (ele não perdeu o emprego / ele continua no mesmo emprego)

behärska (v) -r, -ade, -at [ha makt över, styra, klara av, kunna] dominar, governar

- behärska ett språk ( dominar (conhecer bem) uma língua (idioma)

behärskning (s) en, behärskning- en domínio (controle) de si mesmo

behörig (adj) -t, -a [kompetent; lämplig] competente, qualificado

behövande (adj) indigente, necessitado

behöva (v) -er, -de, -t [1 ha behov av] necessitar, ter necessidade de, precisar, carecer de

- jag behöver hundra kronor ( eu preciso de 100 coroas)

- han behövde hjälp ( ele precisou de ajuda)

2 behöver + INFINITIV - hon vann utan att behöva anstränga sig ( ela ganhou sem precisar fazer esforço)

beige (adj) beigea cor bege, beige

¹bekant (adj) bekant, bekant-a [känd, välkänd] conhecido, célebre

²bekant (s) bekanta [person som man känner (ytligt)] conhecido, pessoa amiga

bekanta sig (v) -r, -ade, -at [lära känna] fazer conhecimento, dar a conhecer, fazer saber

bekantskap (s) -en, -er [kännedom; bekant] conhecimento

beklaga (v) -r, ade, -at [uttrycka el. känna sorg över] ter pena de, lamentar, lastimar

bekostar (v) -r, -ade, -at [betala] pagar as despesas de

bekostnad (s) [omkostnad, räkning] à custa de

- leva på andras bekostnad (viver à custa alheia)

bekräfta (v) -r, -ade, -at [intyga, styrka, försäkra] confirmar, atestar, certificar

bekräftelse (s) en, -n, -er [bevis på att något är sant, intyg] confirmação

bekväm (adj) -t, -a [ 1 behaglig, skön] cómodo, confortável

2 lat, maklig ( conveniente, folgado)

bekymmer (s) ett, bekymre-t, bekymmer, bekymre-n (el. bekymmer-na) preocupação

- bekymmer/sam preocupante

- bekymmers/lös despreocupado

bekymrad (adj) bekymra-t, bekymrad-e [orolig, ängslig] preocupado, aflito

bekymra sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig preocupar, afligir

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário