Tuesday, December 26, 2006

BEK

bekämpa (v) -r, -ade, -at [kämpa mot, motarbeta] combater, lutar

bekämpning (s) en, -en, -ar [det att kämpa mot] combate, luta

bekännelse (s) en, -en, -er [1 erkännande, medgivande] confissão, reconhecimento

2 öppen redovisning av tro, åsikt e dyl crer (religião)

bekänna (v) -er, -de, -t confessar, reconhecer, admitir

belastad (adj) -t, belastad-e carga

belasta (v) -r, -ade, -at carregar

belgare (s) en, belgar(e)n, belgare, belgarna [person från Belgien] belga ( pessoa da Bélgica)

belopp (s) ett, belopp-et, belopp, belopp-en importância (dinheiro), quantia, soma

belysa (v) -er, -te, -t [1 utsätta för ljus] iluminar

2 illustrera ilustrar

belysning (s) en, -en, -ar [1ljus {från lampor}] luz, iluminação

2 förklaring, illustration esclarecer

belåning (s) en, -en, -ar [det att låna pengar mot säkerhet] empenhar, hipotecar

belåten (adj) belåte-t, belåtna [nöjd, tillfreds] contente, satisfeito

belöna (v) -r, -ade, -at recompensar, gratificar, remunerar, premiar

belöning (s) en, -en, -ar recompensa, gratificação, remuneração

ben (s) ett, ben-et, ben, ben-en [1 kroppsdel som människar och djur går med eller står på] osso

- sträcka på benen ( esticar as pernas)

- stå på egna ben {=klara sig själv} ( ser independente)

- dra benen efter sig {=gå alltför långsamt} ( andar devagar, arrastando a perna)

- vara på benen {=vara verksam igen efter att ha sovit eller sjuk} ( pessoa ativa (depois de uma doença ou acabou de acordar)

- lårben (coxa)

- bordsben ( perna da mesa)

1 del av skelett ( parte do esqueleto)

- han är bara skinn och ben (ele é so pele e osso)

ben/brott (s) ett, -brott-et, -brott, -brott- en [1 fraktur] fratura (quebra na perna, braços, etc)

bensin (s) bensinen gasolina

bedja (v) ber, bad, bett, be! (el. bed!) [1 begära ] pedir, orar

- be om ursäkt ( pedir desculpa)

- han bad att få återkomma ( ele pediu para voltar)

2 anropa Gud, förräta bön ( rezar, orar)

- be till Gud ( rezar, orar para Deus)

beredd (adj) berett, beredda preparado, pronto, disposto

bereda (v) bereder, beredde, berett [förbereda] preparar, aprontar

- bereda sig på det värsta ( preparar-se para o pior)

beredskap (s) beredskapen [det att vara förberedd] (ter tudo preparado/pronto para....)

berg (s) ett, berg-et, berg, berg-en montanha, monte

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário