Tuesday, January 02, 2007

BER

¹beroende (adj) dependente

²beroende (s) beroendet [det att vara beroende, bundenhet] dependência

bero på (v) beror, berodde, berrott, [ ha till orsak] depender de

- för så vitt det beror på mig ( no que me diz respeito)

- det beror på det! ( isso depende, talvez!)

berusad (adj) -t, -a [påverkad av alkohol] bêbado, embriagado

berusning (s) en, -en, -ar [det att vara berusad] bebedeira, embriaguez

beräkna (s) -r, -ade, -at [ räkna ut ] calcular

- vi beräknar att varannan svensk har sett filmen (nós contamos que cada sueco já viu esse filme)

beräkning (s) en, -en, -ar [uträkning, kalkyl] cálculo

- ta med i beräkningen(=räkna med) cálcular, somar

berätta (v) -r, -ade, -at [tala om, meddela, skildra, beskriva] contar (história), referir (um caso), narrar

- berätta en saga (contar história para crianças)

- Berätta om när du var liten! (conta sobre a sua infância!)

berättare (s) en, berättar(e)n, berättare, berättarna [1 person som berättar] 2 författare

(1:narrador, 2:escritor)

berättelse (s) en, -er [ historia, skildring, beskrivning] narração, conto, narrativa, história

beröm (s) berömmet [ uttryck för uppskattning, lovord] elogio

- han fick beröm av sin lärare ( ele recebeu elogio da sua professora)

berömd (adj) -t, -a [ känd, rykbar] célebre, famoso, de renome, ilustre

berömdhet (s) -en, -er [ känd person, celebritet] celebridade, pessoa célebre

berömmelse (s) berömmelsen [ryktbarhet, ära] fama, renome, reputação

berömma (v) -er, -de, -t [ ge beröm] elogiar

beröra (v) berör, berörde, berört, berör! [röra vid] tocar; abordar; referir-se

beröring (s) en, -en, -ar [ det att vidröra; kontakt] toque, contato

besatt (adj) besatt, besatta obcecado

- vara besatt av en idé (estar obcecado om uma idéia)

besegla (v) -r, -ade, -at [slutgiltig avgöra] confirmar

besegra (v) -r, -ade, -at [vinna (seger) över, slå vencer, derrotar

besiktiga (v) -r, -ade, -at [kontrollera, undersöka, granska] examinar, inspecionar, vistoriar

- lägenheterna ska besiktigas ( os apartamentos vai ser inspecionados/examinados)

- bilen är besiktigad för i år (o carro foi vistoriado esse ano)

besiktning (s) en, -en, -ar [undersökning, kontroll / årlig kontrollbesiktning (usa-se para carro uma vez por ano)]

- besiktnings/man (inspector, fiscal (que faz no carro ou em moradia qdo vai vender-se) inspeção, vistoria

besk (adj) -t, -a [skarp, bitter] besk smark amargo / gosto amargo

beskatta (v) -r, -ade, -at [ ta ut skatt av] taxar, tributar, lançar impostos sobre

beskattning (s) en, -en, -ar [uttag av skatt] taxação, tributação, lançamento de impostos

besked (s) ett, beskedet, besked, beskeden [svar, upplysning] resposta, informação

beskjuta (v) beskjuter, besköt, beskjutit [skjuta på] disparar contra, bombardear

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário