Sunday, February 04, 2007

bög (s) en, -en, -ar [homosexuell man] gay

böja (v) -er, -de, -t, böj! dobrar

böjlig (adj) -t, -a [ elastisk] elastico

böjning (s) en, -en, -ar [1 krökning, rundning] flexão, curva, dobra, curvatura

2 de olika former som "ett ord" eller en ordklass kan uppträda i

- böjnings/mönster (desinência, terminação, (in)flexão, declinação, conjugação { usa na gramatica}

bön (s) en, -en, -er [begäran, önskan; anropande av Gud, tillbedjan] oração, prece, reza

böna (s) en, -n, -or [grönsak] grão em geral, (ex: feijão, grão de café]

böra (v) bör, borde, bort [anger vad som är lämpligt för någon] dever, ter que...

börda (s) en, -n, -or carga

bördig (adj) -t, -a [bördig jord] terra fértil

början (s) början [start, inledning] começo, inicio, princípio

börja (v) -r, -ade, -at [starta, inleda] começar, iniciar

- han började äta (ele começou a comer)

- till att börja med (para começar)

- börja om (recomeçar, começar de novo)

¹börs (s) en, -en, -er [portmonnä] bolsa, porta-moedas

²börs (s) en, -en, -er [mest i bestämd form /institution för handel med värpapper] Bolsa de valores

- börs/lista (lista das cotações na Bolsa)

- börs/mäklare (corretor da Bolsa)

bössa (s) en, -n, -or espingarda

böta (v) -r, -ade, -at, böta! [betala pengar som straff, plikta] pagar multa

- han fick böta hundra kronor ( ele foi multado em 100 kr (cem coroas)

bötfälla (v) -er, -ade, -t, bötfäll! [döma till böter] multar

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário