Thursday, February 15, 2007

DE

debatt(s) en, -en, -er [diskussion] debate, discussão

debatttera (v), -r, -ade, -at debater, discutir

debet (s) débito

debitera (v), -r, -ade, -at cobrar uma conta

debut (s) en, -en, -er [ första framträdande, börja] estreia

debutera (v), -r, -ade, -at estrear-se, debutar

december (s) dezembro

decennium (s) ett, decenniet, decennier decénio

decentralisera (v), -r, -ade ,-at descentralizar

deci/liter (s) en, -litern (el. -litrar), -literna decilitro

decimal (s) en, -en, -er {ex: 3,1} (numero) decimal

deckare (s) en, deckar(e)n, deckare romance policial

dedicera (v) -r, -ade, -at [tillägna] dedicar

dedikation (s) en, -en, -er dedicatória, dedicação

¹defekt (adj) -t, -a defeito, feficiência, imperfeição

²defekt (s) en, -en, -er [fel, brist] defeituoso, imperfeito

¹defensiv (adj) -t, -a defensiva

²defensiv (s) defensiven [ försvar i fras; motsats offensiv (ofensivo)] defensivo

definiera (v) -r, -ade, -at definir

definition (s) en, -en, -er deninição

definitiv (adj) -t, -a definitivo

definitivt (adv) [absolut] definitivamente

deformera (v) -r, -ade, -at deformar, desfigurar

deg (s) -en, -ar massa (fazer pão, bolo, etc), pasta

degradera (v) -r, -ade, -at [flyta ner {militär} till lägre grad] degenerar (militar)

déjà vu (s) franska (francês)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário