Monday, February 05, 2007

C

c/o (förk) [care of [= på samma postadress (engelska)] mandar correspondencia "aos cuidados" para outra pessoa no mesmo endereço

ca (förk) [cirka, ungefär] abreviatura "mais o menos"

- bordet var ca två meter långt ( a mesa era "mais o menos" uns dois metros longa (de comprimento))

cabriolet (s) en, -en, -er [ bil med tak som kan fällas ner] (carro) conversível

cafeteria el. kafeteria [s] en, -n, -or [ servering, kafé] lugar onde vende café

campa (v) -r, -ade, -at [ ägna sig åt camping] acampar

cancer (s) -en, cancern, cancrar câncer

- bröstcancer (câncer no seios/ da mama)

cash (s) [kontant; kontanter (engelska)] cash (dinheiro (inglês))

celeber (adj) celebert, celebra célebre, nótavel, famoso

celebritet (s) en, -en, -er celebridade, pessoa célebre

celibat (s) ett, cilibatet celibato

cell (s) en, -en, -er célula

- litet isolerat rum (cela de cadeia)

cellist (s) en, -en, -er [person som spelar cello] violocelista

cellofan (s) cellofanen, [el. cellofanet] papel celofane

cellosa (s) cellulosan celulose

cement (s) cementen cimento

censur (s) censuren censura

censura (v) -r, -ade, -at censurar, submeter a censura

¹center (s) centern [1 politisk mittparti i bestämd form "Centerpartiet"] partido do centro

²center (s)centret, centrer [affärscentrum el. dyl]

- köpcenter (galeria com lojas)

- shoppingcenter (shopping)

centi/meter (s) -metern, -menter (el. -metrar), -meterna [hundradel meter] centímetro

central (adj) centralt, centrala [1 som hör till el. centralt läge] central

- bostaden har centralt läge ( a residencia fica no centro)

2 viktig, ledande, huvud (essencial)

- en central fråga (uma pergunta essencial)

- central/bank (banco nacional)

central/värme (s) -värmen (aquecimento central)

centrifug (s) en, -en, -er [apparat med en behållare {t ex i en tvätmaskin} som kan snurras runt så snabbt att innehållet pressas ut mot sidorna] centrifugador (ex: maquina de lavar roupa)

centrifugera (v) -r, -ade, -at centrifugar

centrum (s) centrumet {el. centret, el. centrum}, centrum {el. centrer el. centra}, centrumen {el. centrerna el. centra} [mitt punkt] centro

- Stockholms centrum (centro de Stockholm)

ceremoni (s) en, ceremoni(e)n, ceremonier cerimónia

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário