Friday, February 16, 2007

DEK

dekadent (adj) dekadent, dekanta decadência

deklation (s) en, -en, -er declaração de imposto de renda

deklarera (v) -r, -ade, -at declarar, fazer a sua declaração

deklination (s) en, -en, -er [substantivs och adjektivs böjningsgrupp; böjning] declinação

dekoration (s) en, -en, -er decoração, ornamento

dekorativ (adj) -t, -a decorativo

del (s) en, -en, -ar [mindre del av helhet] parte, porção

- motorns delar ( partes do motor)

- en del {=vissa} människor (a maior parte das pessoas)

- för min del ( por mim, a maoir parte, a maioria)

- en hel del {=många} (a maioria, muitos}

- stadsdel (parte da cidade)

delaktig (adj) -t, -a cumplicidade, ser cúmplice de, ser implicado em....

dela (v) -r, -ade, -at, dela! [avskilja i delar] dividir, repartir

- dela ett äpple i fyra delar ( dividir uma maçã em quatro partes)

- dela ett arv (repartir/dividir uma herança)

2 ha gemensamt (compartilhar)

- dela rum ( compartilhar o mesmo quarto)

3 dividera (fazer divisão (matematica))

- nio delat med tre är tre {9:3=3} (dividir 9 por 3 = 3)

delegat (s) en, -en, -er delegado

delfin (s) en, -er [ett slags val] delfim, golfinho

delikat (adj) -t, -a [1 läcker, välsmakande] delicioso, saboroso

2 ömtålig, känslig ( delicado)

delikatess (s) en, -en, -er [delikat matavara, läckerhet] petisco, guloseima

delirium (s) deliriet delírio

dels (konj) [ endast tillsammans med dels både .... {och} ] em parte, tanto.....como

del/tagare (s) -tagar(e)n, -tagare, -tagarna participante

del/ta(ga) (v) -tar, -tog, -tagit, -ta(ga)! participar de, tomar parte, partilhar de, associar-se

del/tid (s) -tiden tempo parcial, meio periodo

delvis (adv) [till en del] parcialmente, em parte

del/ägare (s) -ägar(e)n, -ägare, -ägarna sócio, associado

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário