Monday, February 26, 2007

DRA

drabba (v) -r, -ade, -at [träffa, slå] atingir, cair sobre, afetar

drag (s) ett, draget, drag, dragen traço, risco (desenho)

drag/kedja (s) en, -kedjan, -kedjor ziper

dragning (s) en, -en, -ar [lottning] extração, sorteio (loteria)

drag/spel (s) ett, -spelet, spel, spelen acordeão (instrumento musical)

drama (s) ett, dramat, dramer drama

dramatik (s) dramatiken arte dramática

dramatisera (v) -r, -ade, -at dramatizar

dramatisk (adj) -t, -a dramático

draperi (s) draperi(e)t, draperier tipo de cortina

dra(ga) (v) drar, drog, dragit, dra(ga)! puxar, tirar; arrastar

1 föra till sig {med handen}

- dra i handbromsen (puxar o freio de mão)

2 släpa, bogsera (arrastar)

- gå och dra {benen efter sig} (arrastar as pernas)

3 förflytta {sig} (afastar)

- Dra åt helvete! {=ge dig iväg!} (vai para o inverno! some daqui!)

4 utvinna, extrahera i fraser

- dra lärdom {av något} (aprender uma lição [da vida])

5 rita, teckna (traçar, riscar (desenhar))

- dra ett streck över {=låta något falla i glömska} (esquecer para sempre / colocar uma pedra em cima disso)

6 blåsa, fläkta (deixar entrar corrente de ar)

7 förbruka, behöva (usar, necessitar)

- bilen dar mycket bensin (o carro gasta muita gasolina)

- dra av (v) drar av, drog av, drogit av [göra avdrag { i deklaration}] descontar, deduzir (do imposto de renda)

- drar igång (v) [starta] iniciar, começar

- drar in (v) [1 återta, avskaffa] tomar, prender

- myndigheterna drog in körkortet (repartiçao (Detran) "prendeu" a carteira de motorista)

[2 minska (diminuir)]

- drar sig [1 gå för sakta om klockor] ( ir devagar (relogio))

- drar ut [ dröja, ta lång tid] (demorar, levar muito tempo)

- drar åt [spänna, sträcka] (economizar)

drastik (adj) -t, -a drástico

dregla (v) -r, -ade, -at, dregla! babar-se

dreja (v) -r, -ade, -at, dreja! modelar objetos de ceramica num torno

dress (s) en, -er, -er (el. dressar) roupa feminina

dressing (s) -en, -ar [ sås till sallader] (molho de salada)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário