Friday, February 02, 2007

BY

by
(s) en, byn, byar [1 en liten grupp med hus, samhälle] cidade pequena do interior
bygd (s) en, -en, -er [område i landsorten där folk bor, trak] região, no campo (onde existe poucas casas)
bygga (v) -er, -de, -t [uppföra {en byggnad}, grundas] construir, edificar
bygg/lov (s) ett, -lovet, -lov, -loven [tillstånd {från byggnadsnämnd i kommunen}] som krävs att man t ex ska få bygga ett hus (licença da prefeitura para construir casas, garagens, etc)
bygg/mästare (s) en, -mästar(e)n, -mästare, -mästarna mestre de obras
byggnad (s) en, -en, -er [hus] edifício, prédio, construção
¹byrå (s) en, byrån, byråar [en möbel] cómoda
²byrå (s) en, byrån, byåer [midre kontor] escritório, agência
- resebyrå (agência de viagem)
byråkrati (s) en, byråkrati(e)n, byråkratier burocracia
byråkratisk (adj) -t, -a burocrático
byta (v) byter, bytte, bytt, byt! trocar, substituir, mudar
¹byte (s) ett, bytet, byten troca, substituição, permuta
- han blev ett lätt byte för deras övertallning (tornar-se vítima de alguém (presa facil)
²byte[bajt](s) bytet byten [8 bitar engelska] (8 byte (memoria de computador)
byxa (s) en, -n, -or [mest i plural ett klädesplag] calça/s
båda (pron) ambos, os dois, um e outro
både (konj] tanto....como, não só....mas também
bål (s) ett, bålet, bål, bålen [eld, brasa] fogueira
bår (s) en, båren, bårar [ett slags säng att bära en sjuk] maca (para levar pessoas doente, ou ferida)
bår/hus (s) -huset necrotério
båt (s) en, -en, -ar barco fartyg, shepp (= navio)
bäck (s) en, -en, -ar riacho
- "många små bäckar kan göra en stor å" {muitos riachos pequenos pode fazer em stor rio}

bädd (s) en, -en, -ar [säng, viloplats] cama, leito
bädda (v) -r, -ade, -at, bädda! fazer a cama, arrumar a cama
bägge (pron) [båda] ambos, os dois, um e outro
- de kom bägge två (ambos/ os dois chegarão)
bälte (s) ett, bältet, bälten, beltena cinto, cinturão, faixa
-
bilbälte (s) (cinto de segurança) [bil =carro]
bänk (s)en, -en, -er banco, assento
¹bär (s) ett, bäret, bär, bären (fruta silvestre que existe nas floresta da Suécia)
bära (v) bär, bar, burit, bär! [gå med en börda: ha på sig] levar, trazer, carregar
- bära vatten (carregar agua)
- hon bar en blommig klänning ( ela está vestida com um vestido espamdo de flores)
-
bär sig åt (v) comportar-se, portar-se, proceder
bärare (s) en, bärar(e)n, bärare, bärarna [person som bär något speciellt] pessoa que carrega alguma coisa especial, (carregador)
- brevbärare (carteiro)
bäst (adj) superlativ mest bra, mest god (o) melhor
- min bästa vän ( meu melhor amigo / minha melhor amiga)
- det är bäst att du går nu ( e melhor você ir agora)
bästis (s) en, -en, -ar [bästa vän] melhor amigo/a
bäst/säljare (s) en, -säljar(e)n, -säljare, -säljarna [bestseller] bestseller (que vende mais)
bättra sig (v) -r sig, -ade, -at, bättra! melhorar; mudar para a melhor
bättre (adj) [mera bra el. god] melhor
-
bättre och bättre {=allt bättre} (cada vez melhor)
bättring (s) en, -en, -ar melhoriaLink - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário