Thursday, February 22, 2007

DIM

dimension (s) en, -en, -er [ storlek, mått] dimensão

dimma (s) –en, -n, -or névoa, neblina, nevoeiro

din (pron) (en-ord), ditt (ett-ord), dina (plural){ (o) seu, (a) sua, (s), (teu, tua)}

- Är det här din bok? (Esse livro e seu?)

- Din stachare! (Pobre de ti!)

diplom (s) ett, diplomet, diplom, diplomen diploma

diplomat (s) en, -en, -er diplomata

1direkt (ad) –t, -a [som går utan omväg, rak, omedelbar] direto, direito, reto

²direkt (adv) [utan omvägar, omedelbart, uppenbart ] imediato, diretamente

-Han kom direkt från London (Ele veio direto de Londres)

direktör (s) en, -en, -er direção, gerência, chefe, diretor

dirigent (s) en, -er maestro, regente

dirigera (v) –r, -ade, -at [leda, anföra {kör, orkester, trafik etc}] dirigir, reger

dis (s) diset [{lätt} dimma] neblina, névoa pouco densa

disciplin (s) disciplinen disciplina

disig (adj) –t, -a [dimmig, suddig] nevoento

disk (s) en, -en, -ar 1 balcão (loja, banco etc)

2 som behöver diskas (lavagen de louça)

3 magnetisk skiva på vilken man lagrar data [datateknik]

- hårddisk (dico rigído {computador})

4 broskplatta mellan ryggranden kotor ( nas costa (coluna) de uma pessoa)

- disk/bråck (s) ett, –bråket, -bråck, -bråcken (disco da hernia)

diska (v) –r, -ade, -at 1 lavar a louça

- disk/medel (detergente para lavar a louça)

2 diskvalificera (desqualificar)

diskare (s) diskar(e)n, diskare, diskarna lavador de pratos (louça)

disk/bänk (s) en, –bänken, -bänkar pia (cozinha) de lavar louça)

diskett (s) en, -en, -er [liten magnetisk skiva till dator] disquete (de computdor)

diskjockey (s) en, -er DJ de discoteca

disk/maskin (s) en, -maskinen, -maskiner maquina de lavar louça (lava-louça)

diskonto (s) ett, diskontot, diskonton, diskontona desconto

diskotek (s) ett, diskoteket, diskotek, diskoteken discoteka

diskret (adj) –t, -a discreto

discretion (s) diskretionen discrição

diskriminera (v) –r, -ade, -at discriminar

diskriminering (s) en, -en, -ar dicriminação

diskussion (s) en, -en, -er discussão

diskutera (v) –r, -ade, -at discutir, debater

diskvalificera (v) -r, -ade, -at desqualificar

dispens (s) en, -en, -er dispensa

dispyt (s) en, -en, -er disputa

distans (s) en, -en, -er [avstånd, sträcka] distância

distrahera (v) -r, -ade, -at distrair

distribuera (v) -r, -ade, -at [deta ut, sprida] distribuir

distribution (s) en, -en, -er [utdelning, spridning] distribuição

distributör (s) en, -en, -er distribuidor

distrikt (s) ett, distriktet, distrikt, distrikten distrito, região, comarca

dit (adv) (ate) ali, (para) la

ditå (adv) {åt det hållet} desse lado

diva (s) en, -n, -or diva

diverse (adj) {många} olika, växlande] varios, diversos

dividera (v) -r, -ade, -at dividir

division (s) en, -en, -er { 1 delning (av tal)} divisão (matematica)No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário