Friday, February 23, 2007

DJ

djungel (s) djungeln, djungler selva

¹djup (adj) -t, -a [1 som har stort avstånd till botten] fundo

- en djup brunn ( um poço fundo)

- sjön är tio meter djup (o lago tem 10 metros de profundidade)

- djupa tallrikar ( pratos fundos)

2 höggradig, kraftig, stark profundo

- djup sömn (sono profundo (pesado))

²djup (s) ett, djupet, djup, djupen profunidade

- på tre meters djup ( treis metros de profundidade)

- dras ner i djupet ( ir até o fundo)

djup/fryser (v) -friser, -fryste, -fryst, -frys! congelar

djupt (adv) profundamente, fundo

djur (s) ett, djuret, djur, djuren animal

djärv (adj) -t, -a [ orädd, modig] carajoso, valente, ousado

djävel el. jävel (s) djäveln, djälvrar [nedsättande om person] diabo

- Stick, din djävel! (Cai fora, diabo!)

djävla el. jävla (adv) [ svordom] maldito ...dos diabos

docente (s) en, -en, er professor universitário

docka (s) en, -n, -or [1 leksak] boneca/o

2 anordning för att lyfta fartyg ur vattnet vid reparation (fazer um navio entrar em doca para reparação)

doft (s) en, -en, -er [{behaglig} lukt] perfume, aroma

dofta (v) -r, -ade, -at [ lukta gott] cheirar (perfume)

doktor (s) doktorn, doktorer [1 läkare] médico

- gå till doktorn (ir ao médico)

2 en som tagit den högsta examen vid ett universitet (doutorado)

dokument (s) ett, dokumentet, dokument, dokumenten [skrift, handling] documento

dokumentera (v) -r, -ade, -at documentar

dokumentär (adj) -t, -a documental, documentário

dollar (s) dollarn, dollar, dollarna [sedel eller mynt i USA {och andra länder}] dóllar

¹dom (s) en, -en, -ar [rättens beslut efter rättegång] sentença

²dom (s) en, -en, -er [domkyrka, katedral] catedral

domare (s) en, domar(e)n, domare, domarna juiz

domedag (s) domedagen dia do Juízo Final

dominera (v) -r, -ade, -at dominar, predominar

domino (s) dominot jogo de dominó

dom/kraft (s) en, -kraften, -krafter [verktyg som man använder för att lyfta ex: en bil] macaco {para levantar carro}

dom/slut (s) ett, -slutet, -slut, -sluten [ en domstols beslut] sentença, veredito

dom/stol (s) en, -stolen, -stolar [ myndighet som dömer i rättsfall] tribunal

donation (s) en, -en, -er doação

donera (v) -r, -ade, -at doar, fazer uma doação

dop (s) ett, dopet, dop, dopen batismo

dopp (s) ett, doppet, dopp, doppen banho rápido (mergulho)

doppa (v) -r, -ade, -at, doppa! mergulhar

dos (s) en, -en, -er [en viss mängd, sats] dose, porção

dossier el. dossié (s) dossier(e)n, dossierer "dossier", pasta de documentos

dotter (s) en, dottern, döttrar filha

dotter/bolag (s) empresa filial

dov (adj) -t, -a [dämpad; tryckande] {om ljud} surdo, abafado (som)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário