Wednesday, January 31, 2007

BU

bua (v) buar, buade, buat, bua! vaiar

bubbel/pool (s) en, -poolen, -pooler hindromassage, (jacuzi)

bud (s) ett, budet, bud, buden [1 befallning] mandamento

2 medelande, buskap; erbjudande (oferta, lance, mensagen)

buddismo (s) buddismen budismo (religião)

budget (s) en, -en, -er (el.-ar) orçamento

budskap (s) ett, budskapet, buskap, budskapen [meddelande, underrättelse] mensagem, recado

buffé el. byffé (s) en, buffén, bufféer [ (bord med) drycker och smårätter] mesa com bebidas e canapés

buk (s) en, -en, -ar abdómen, ventre

bukett (s) en, -en, -er buquete [de flores, rosas, etc]

bula (s) en, -n, -or inchaço, inchação

bulgarisk (adj) -t, -a [som är från Bulgarien] búlgaro, da Bulgária

buljong (s) en, -en, -er caldo (knorr)

bulle (s) en, -n, -ar pãozinho doce ( muito popular na Suécia)

buller (s) ett, bullret, buller, bullren (el. bullrena) [störande ljud, oväsen] barulho, ruído

bulletin (s) en, -en, -er boletim

bullra (v) -r, -ade, -at, bullra! [skapa buller, väsnas] fazer barulho

bullrig (adj) -t, -a [bullersam, skrällig] barulhento, ruidoso

bulvan (s) en, -en, -er testa-de-ferro

bur (s) en, -en, -ar jaula; gaiola

burk (s) en, -en, -ar lata, pote, vasilha de plástico com tampa

buske (s) en, -en, -ar arbusto, cerrado

buss (s) en, -en, -ar ônibus

bussig (adj) -t, -a amável, gentil

butik (s) en, -en, -er [affär] loja, butique

bura in (v) burar in, -ade in, -at in, bura! [sätta i fängelse] encarcerar, (preso em pentenciaria)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário