Wednesday, April 25, 2007

föda (s) födan alimento, comida

födelse (s) -en, -er nascimento

födelse/dag (s) -dagen, -dagar aniversário, data do nascimento

föda (v) föder, födde, fött, föd! dar à luz, parir

- föda upp (v) criar (ex: cavalos, porcos, etc)

födas (v) föds, föddes, fötts [borja leva] nascer

födsel (s) födseln, födslar [födelse (nascimento)] parto

föl (s) fölet, föl, fölen potro

följaktligen (adv) [alltså] portanto, por conseguinte, por consequência

följande (adj) seguinte, que se segue

följd (s) -en, -er [resultat, verkan] sucessão, sequência, série

följd/riktig (adj) -riktigt, -riktiga lógico, consequente

följa (v) -er, -de, -t, följ! [gå efter] seguir

- följa ett råd (seguir um conselho)

- fortsättning följer (continua)

- följa efter (seguir)

- följa med (acompanhar)

fönster (s) ett, fönstret, fönster, fönstren janela

för(1) (adv) [i väl hög grad, altför] demasiado, demasiadamente

- för gammal (muito {demasiado} velho)

verbpartikel; anger läge framför

- dricka för mycket (beber demais)

för(2) (konj) [ty] porque, pois que

- för att (afim de, para que, de modo que)

för(3) (prep) por, para

- för Guds skull! (por/pelo amor de Deus!)

- arbeta för fred (trabalha pela paz)

- böcker för barn (livros para criança/s)

"anger orsak"

- Tack för hjälpen! ( Obrigado/a pela ajuda)

föra (v) *för(4) förde, fört, för! [frakta, förflytata] levar

förare (s) förar(e)n, förare, förarna motorista

förbannad (adj) förbannat, förbannade amaldiçoado, maldito

- Din förbannade idiot! (Seu maldito idiota!)

förbanna (v) -r, -ade, -at, förbanna! [svära över] amaldiçoar, maldizer

förbannelse (s) -en, -er maldição, praga

förbarma sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig ter piedade, ter dó de alguém

förbaskad (adj) förbaskat, förbaskade irritado

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário