Wednesday, April 18, 2007

FRY

frys (s) -en, -er congelador

frysa (v) fryser, frös, frusit, frys! [1 känna kyla] sentir frio/estar com frio

2 förvandlas till is (gelar, transformar-se em gelo)

3 göra mat iskall, djupfrysa (congelar comida, etc)

frysa ut (v)-er ut, -te, -t frys! [utestänga ur gemenskap] gelar uma pessoa (ignorar)

fråga (s) -n, -or pergunta, questão

fråga (v) -r, -ade, -at, fråga! perguntar

fråge/tecken (s) ett, -tecknet, tecken [skiljetecknet ? ] ponto de interrogação

från (prep) [1 anger startpunkt i tid och rum] de

- från denna stund (desde agora)

- åka från Malmö (partir de Malmö)

- arbeta från 9 till 6 (trabalhar das 9 até as 6)

- vara med från början (estar desde do começo)

2 anger ursprung eller häkomst

- sångerskan kommer från USA ( a cantora veio do EUA)

- en vas från 1600-talet (um vaso do ano 1600)

frånskild (s) -t, -a divorciado/a, separado/a

frånvarande (adj) [inte närvarande, borta] ausente

frånvaro (s) frånvaron ausência

fräck (adj) -t, -a [oförskämd, skamlös] atrevido/a/s, descarado/a/s, petulante/s

fräknar (s) sarda (no rosto)

fräknig (adj) -t, -a sardento/a

främling (s) -en, -ar [obekant person, främmande] desconhecido, estranho

främmande(1) (adj) [utländsk] estrangeiro

- i främmande land (em país desconhecido)

främmande(2) (s) främmandet [gäster] convidado/a/s, visitante/s

främre (adj) anterior, dianteiro

främst(1) (adj) (o) primeiro, (o) dianteiro

främst(2) (adv) [framför allt, i första hand] à frente, em frente, por diante

- först och främst ( antes de tudo)

fräsch (adj) -t, -a [frisk, ny] fresco, novo

fräscha upp (v) -r upp, -ade upp, -at upp refrescar

frö (s) ett, frö(e)t, frön, fröna semente

fröken (s) -er, -ar moça, senhorita

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário