Thursday, April 26, 2007

FÖR

förbehålla (v) förbehåller, förbehöll, förbehållit, förbehåll! reservar

förberedelse (s) -en, er preparação

förbereda (v) förbereder, förberedde, förberett, förbered! preparar

förbi(1) (adv) [verbpartikel fram till och på sidan om och bort från]

- gå förbi någon ( passar adiante por alguém)

- den tiden är redan förbi (já passou este tempo)

förbi(2) (adj) [slut {trött}] cansado, abatido

förbindelse (s) -en, -er ligação, relação, conexão

förbjuden (adj) förbjudet, förbjudna proibido

förbjuda (v) förbjuder, förbjöd, förbjudit, förbjud! proibir

förbli(va) (v) förblir, förblev, förblivit, förbli(v)! [fortfarande vara, fortsätta att vara] ficar, permanecer

förbluffa (v) -r, -ade, -at, förbluffa! surpreender

förblöda (v) förblöder, förblödde, förblött, förblöd! sangrar

förbruka (v) -r, -ade, -at, förbruka! consumir

- förbruka alla sina krafter (esgotar suas forças)

förbrukning (s) förbrukningen consumo

förbrylla (v) -r, -ade, -at, förbrylla! [ förvåna, överraska] desconcertar, confundir

förbrytare (s) förbrytar(e)n, förbrytare, förbrytarna criminoso

förbränna (v) förbränner, förbrände, förbränt, förbränn! queimar

förbud (s) ett, förbudet, förbud, förbuden proibição

förbund (s) ett, förbundet, förbund, förbunden união, associação, aliança

förbättra (v) -r, -ade, -at melhorar

förbättring (s) -en, -ar melhoramento, melhoria

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário