Tuesday, April 03, 2007

FN

fnask (s) ett, fnasket, fnask, fnasken [prostituerad vardagligt] prostituta/s

fobi (s) fobi(e)n, fobier fobia

foder (s) fodret [1 mat för djur] forragem [comida para animal, ex: gado]

2 tyg som sys fast på insidan av kläder ( forro, ex: vestido forrado)

fodral (s) ett, fodralet, fodral, fodralen estojo, {p/ livro "capa", p/ faca "bainha"}

fokus (s) fokus {el. fokusen}, fokusar foco

-ställa i fokus (focar, focalizar)

folie (s) -en, -er papel alumínio

folk (s) folket, folk, folken [1 kollektiv massaord människor, personer] povo, nação

- folket (toda a nação)

- [människor] (gente)

- mycket folk (muita gente)

2 befolkning från kulturell synpunkt

- folk/dans -en (dança popular)

- folk/musik (musica popular)

3 nation, folslag, befolkning

- det svenska folket ( o povo sueco, nação sueca)

folk/bokföring (s) -bokföringen registro civil da população da Suécia

folk/högskola (s) -högskolan, -högskolor escola para adulto de ensino médio

folk/öl (s) -ölet cerveja com 2,8 álcool {cerveja popular a única q pode comprar no supermercado}

fond (s) -en, -er [1 bakgrund] fundo

- [kapital] fundo capital

- fond/börs ( bolsa de valores {títulos})

fontän (s) -en, -er fonte, chafariz

forcera (s) -r, -ade, -at apressar, acelerar; forçar, entrar a força

fordon (s) ett, fordonet, fordon, fordomen veículo

forell (s) -en, -er truta (peixe de agua fria)

form(1) (s) -en, -er [bakform] forma de bolo

form(2) (s) -en, -er forma, feitio

1 geometriska former (forma geometrica)

2 fysiskt allmäntillstånd

- vara i god form (estar em boa forma (fisicamente)

formalitet (s) -en, -er formalidade

forma (v) -r, -ade, -at, forma! [ge form, skapa, bilda] formar, dar forma a, modelar, moldar

format (s) ett, formatet, format, formaten formato, tamanho

formation (s) -en, -er formação

formel (s) -n, -er fórmula

formell (adj) -t, -a formal, cerimonioso

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário