Monday, April 23, 2007

FY

fy (interj) [usch! anger ogillande] vixi! credo!

- fy skäms! ( que feio! que vergonha!)

fylld (adj) -t, -a [full av] cheio (ex: pessoas)

- rummet var fyllt av folk ( o quarto/a sala estava cheia de gente)

- fyll av vrede ( cheio de raiva)

fylla (v) -er, -de, -t, fyll! encher

- fylla kylskåpet med mat ( encher a geladeira de comida)

- fylla år (= ha födelsedag) completar anos (dia do aniversario)

- vattnet fyllde snabbt hela båten ( o barco encheu de água rapidamente)

- fyller i (v) [fylla i en blankett] preencher um formulário

fylleri (s) fylleri(e)t [det att vara berusad] embriaguez (estar embriagado, bêbado)

fyllo (s) ett, fyllot, fyllon, fyllona bêbado (pessoa q vive bêbada)

fynd (s) ett, fyndet, fynd, fynden achado

fynda (v) -r, -ade, -at, fynda! achar (pechincha, coisas baratas)

fyr (s) -en, -ar farol

fyra(1) (räkn) [4] quatro

fyra(2) (s) [siffran 4; nummer 4 i ordningen] número 4 (quarto)

fyrkant (s) -en, -er [ruta, kvadrat] quadrado, quadrângulo

fyrtio el. fyrti, förti (räkn) [40] quarenta(40)

- fyrti(o)/fem (quarenta e cinco)

fyrtionde el. förtionde (räkn) [på plats nummer 40] quadragésimo lugar (40)

fysik (s) fysiken física

fysiologisk (adj) -t, -a fisiologista

fysisk (adj) -t, -a

- fysisk person ( pessoa física)

(pron) [färre { plural; superlativ saknas inte många}] poucos

- några få personer (algumas pessoas)

- få av oss ( alguns de nós)

fågel (s) fågeln, fåglar pássaro(s)

fåll (s) -en, -ar barra, baínha (de calça, saia, vestido, etc)

fålla (v) -r, -ade, -at, fålla! fazer baínha (costurar barra, baínha)

fånga (s) preso

- ta till fånga (aprisionar, prender)

fånga (v) -r, -ae, -at, fånga! [ta fast, gripa] prender, capturar

fånge (s) -n, -ar preso, prisioneiro

fånig (adj) -t, -a [dum, larvig] estúpido, trouxa

får(1) (s) ett, fåret, får, fåren carneiro, ovelha

får(2) (v) [ta emot, erhålla] receber, ter

- få jobb (ter/adquirir trabalho)

- få en present ( receber um presente)

- få tid att ... ( ter tempo de )

- få bort (tirar, remover)

- få fram ngt (adquirir algo)

- få tillåtelse att.... (obter/conseguir licença para...)

{Får jag stiga in? (Posso entrar?)

- få veta (ficar a sabendo/ vir a saber)

- få för sig (imaginar)

- få lov att {=vara tvungen att} (dever, ter de, ser obrigado a)

- få tag i ( encontrar, obter)

får/skalle (s) -skallen, -skallar [dumskalle] idiota

få/al (s) -talet [litet antal] pequeno número (ex: pessoas), minoria

fåtölj (s) -en, -er poltrona

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário