Thursday, April 19, 2007

FU

fukt (adj) fukten humidade

fukta (v) -r, -ade, -at, fukta! molhar

fuktig (adj) -t, -a húmido

ful (adj) -t, -a [inte vacker # vacker] feio/a { # bonito/a}

- fula ord (palavrão)

full (adj) fullt, fulla cheio

- full tank (tanque cheio)

- gatan var full av folk (a rua estava cheia de gente)

- full fart ( a toda velocidade)

full/bokad (adj) -bokat, -bokade estar repleto

- resan är fullbokad (as passagens p/ a viagem foi esgotada]

fullfölja (v) -er, -de, -t, fullfölj! [slutföra] acabar, completar

fullkomlig (adj) -t, -a [felfri] perfeito (sem erro)

-fullständig ( completo, inteiro, total)

fullkorn (s) fullkornet - fullkorns/bröd -et pão integral

fullmakt (s) -en, -er autorização, procuração

full/måne (s) -månen, -månar lua cheia

fullsatt (adj) fullsatt, fullsatta com a lotação esgotada (teatro, cinema, etc)

fullständig (adj) -t, -a [som omfattar allt, total] completo, inteiro, pleno

fullständigt (adv) [alldeles] completamente

fullträff (s) -en, -ar [träff mit i prick] tiro em cheio, {sucesso}

fullvuxen (adj) fullvuxet, fullvuxna adulto

fullt (adv) completamente, inteiramente, totalmente

fundament (s) ett, fundamentet, fundament, fundamenten fundamento

fundamental (adj) -t, -a fundamental, essencial

fundera (v) -r, -ade, -at, fundera! [tänka] pensar

fungera (v) -r, -ade, -at funcionar

funka (v) -r, -ade, -at [fungera] funcionar

funktion (s) -en, -er função, funcionamento (maquinas)

furste (s) -en, -ar príncipe

furu (s) furun madeira de pinho

fusion (s) -en, -er fusão

fusk (s) fusket fraude, trapaça

fuska (v) -r, -ade, -at, fuska! fraudar, trapacear

futurum (s) futurumet { el. futuret el. futurum], futurer [en verbform som anger framtid] futuro {verbo no tempo "futuru"}

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário