Thursday, January 18, 2007

BI

bi (s) ett, biet, bi, bina abelha

- arg som ett bi(=mycket ar) (ficar furioso)

- bi/odling (criação (cultivar) de abelha

- bi/drottning ( abelha rainha)

- bi/kupa (colmeia)

bi- (förled) [1 sido; av mindre betydelse]

- bi/person

- bi/roll

- bi/syslla

2 två-, dubbel (dois, dublo)

- bi/gami (s) bi/gami(e)n (bigamia)

- bi/lateral (adj) -t, -a (bilateral)

- bi/sexuell (adj) -sexuellt, -sexuella bisexuel

bibehålla (v) bibehåller, bibehöll, bibehållit [1 bevara, ha kvar] conservar, manter, preservar, guardar

bibel (s) en, bibeln, biblar Biblia

bibliotek (s) ett, bilbioteket, bibliotek, biblioteken biblioteca

bibliotekarie (s) en, -en, -er bibliotecário/-ria

bidrag (s) ett, bidraget, bidrag, bidragen ajuda de custo, contribuição

biff (s) en, -en, -ar bife

bifoga (v) -r, -ade, -at [ lägga till; skicka med]

bikarbonat (s) en/ett bikarbonatet el. bikarbonaten [ett jäsmedel] bircabonato (fermento)

bikini (s) bikinin, bikini {el. bikinis} biquini

bikt (s) en, -en, -er confissão (religião)

biktar (v) -r, -ade, -at [bekänna synder (för en präst = confessar um pecado a um padre)] (confessar)

bil (s) en, -en, -ar carro

bilaga (s) en, -n, -or anexo, suplemento (jornal, livros, etc)

bil/bälte (s) ett, -bätetet, -bälten, -bältena (cinto de segurança para carro)

bild (s) en, -en, -er imagen, gravura, figura, retrato, fotografia

bilda (v) -r, -ade, -at [skapa, grunda; utgöra] compor, criar, fundar

bildning (s) bildningen [kultur, kunskap] educação, instrução, cultura

bild/kärm (s) en, -en, -ar [ skärm i TV-apparat el. dator där bilder visas elektronisk] tubo de imagem da TV, monitor do computador

bilist (s) en, -en, -er [person som kör bil] pessoa que dirige um carro (motorista)

biljard (s) biljarden bilhar (jogo)

biljett (s) en, -en, -er bilhete, entrada, passagem

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário