Wednesday, January 24, 2007

BLU

bluff (s) en, -en, -ar blefe

bluffa (v) -r, -ade, at blefar

blund(s) blunden passar a noite em claro( sem dormir)

blunda (v) -r, -ade, -at fechar os olhos, fazer a vista grossa

blus (s) en, -en, -ar blusa

bly (s) blyet chumbo

blyerts (s) blyertsen lápis

blyg (adj) -t, -a tímido, acanhado

blygsam (adj) -t, -a modesto, humilde, recatado

blå (adj) blått, blå {el. blåa) azul (cor)

blåbär (s) ett, blåbäret, blåbär, blåbären (uma frutinha "de cor azul" silvestre q existe nas floresta da Suécia)

blå/märke (s) ett, -märket, märken, märkena hematoma

blåsa (s) en, -n, -or bolha (ex: no pé)

- urinblåsa (bexiga, vesícula (dentro do corpo))

blåsa (v) -er, -te, -t soprar, ventar (fazer vento)

blås/katarr (s) en, -katarren, -katarrer inflamação da bexiga, cistite

blåst (s) blåsten vento, {ventania}

bläck (s) bläcket tinta

bläck/fisk (s) polvo, lula

bläddra (v) -r, -ade, -at virar as folhas, {folhear livros, revista, etc}

blöda (v) blöder, blödde, blött sangrar, perder sangue

blöja (s) en, -en, -or fralda

¹blöt (adj) blött, blöta molhado

²blöt (s) lägga näsan i blöt {=lägga sig i andras affärer} meter o nariz onde não se é chamado

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário