Monday, January 08, 2007

BES

bestå (v) består, bestod, bestått persistir; constar de

- det soliga vädret består under helgen ( o sol vai persistir(continuar) durante o fim de semana

beställa (v) -er, -de, -t [ i förväg be att få boka] encomendar, reservar, marcar

beställning (s) en, -en, -ar [ order, bokning] encomenda, reserva, marcação

bestämd (adj) -t, -a [ fast, resolut; tydlig, klar ] determinável

- om person (sobre pessoa /decidido, firme, resoluto)

- om sak (sobre coisas) determinado, decidido, fixo)

ex: ett bestämt svar ( uma resposta decidida)

bestämma (v) bestämmer, bestämde, bestämt [besluta, avgöra] determinar

- det är redan bestämt ( já foi decidido)

- han bestämde det mesta (ele decide quase tudo)

- hon bestämde över mig ( ela que decide por mim /ela que manda em mim)

bestämt (adv) [ av allt att döma, tydligen, troligen] decididamente, categoricamente; com certeza; provavelmente

besvara (v) -r, -ade, -at [ge svar på] responder

besvikelse (s) en, -en, -er [känsla av att något inte blev som man väntat] decepção, desilusão, desapontamento

besviken (adj) -t, -a [ledsen, på grund av sviken förhoppning] decepcionado, desiludido, desapontado

besvär (s) ett, besväret, besvär, besvären [möda, obehag, trassel, svårighet] incómodo, aborrecimento, transtorno

besvära (v) -r, -ade, -at [ vara till besvär, störa] incomodar, molestar, importunar

besvärlig (adj) -t, -a penoso, difícil, incómdo, aborrecido

besätta (v) besätter, besatte, besatt [1 inta, ockupera] ocupar

2 förse {en tjänst, en roll} med innehavare ( nomear para ...(cargo/serviço)

3 uppta (en sittplats), fylla (en teatersalong) - alla platser var redan besatta (todos os lugares estavão ocupados)

besättning (s) en, -en, -ar [personal som arbetar på ett fartig el. flygplan, manskap] tripulação ( trabalha em navio ou avião)

besök (s) ett, besöket, besök, besöken [påhälsning, visit] visita

- vi fick besök av en vän ( nós tivemos uma visita de um/a amigo/a)

besökare (s) en, besökar(e)n, besökare, besökarna visitante

besöka (v) -er, -te, -t [hälsa på, komma till] visitar, ir ver

betala (v) betalar, betalade, betalat {el. betalt} pagar

betal/kort (s) ett, -kortet, -kort, -korten [ett kontokort utan kredit] cartão de banco sem credito, para fazer pagamento à vista

betalning (s) en, -en, -ar [det att betala; pengar som betalas] pagamento

beta (v) -r, -ade, -at [ äta gräs om djur ] pastar (comer capim / vaca, cavalo)

beteende (s) ett, bettendet, beteenden, beteendena [uppförande] comportamento, procedimento, modos

beter sig (v) betedde, betett [ uppföra sig] comportar-se

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário