Monday, January 29, 2007

BRY

brygga (s) en, -n, -or ponte

bryggare (s) en, bryggar(e)n, bryggare, bryggarna cafeteira

brygga (v) -er, -de, -t, brygg! [{om vissa drycker:} framställa, göra] fazer, fabricar

- brygga kaffe (fazer café)

- brygga öl (fabricar cerveja)

bryna (v) -er, -te, -t, bryn! [göra brun genom stekning] passar (comida ex: passar bife)

- Bryn löken! (passar a cebola)

bry sig (v) bryr sig, brydde, brytt, bry! [bry sig om] dar importância, importar-se por alguém, alguma coisa

bryr sig om (v) -dde, -tt, bry! [mest med negation {bekymra sig om, intressera sig for}]

- det är inget att bry sig om (não de importância, não se preocupa com isso)

- jag bryr mig inte om vad folk tänker (eu não importo com que as pessoas pensam)

bryta (s) bryter, bröt, brutit, bryt! [1 komma i konflikt med { lagar etc}, inte uppfylla, kränka quebrar, partir, romper; violar, infringir (uma lei)

- bryta mot lagen (violar uma lei, infringir uma lei)

- bryta ett löfte ( quebrar uma promessa)

2 om språk {tala med accent; brytning} falar com acento um idioma (ex: sueco, inglês)

3 bringa ur kontakt; stänga av; skiljas, bli oense (faltar à palavra, romper com alguém, cortar as relações, romper um contrato)

4 forcera ett motstånd { inbrott} (arrombar, forçar a entrada em algum lugar)

5 {få att} gå i bitar (quebrar)

- ramla och bryta benet ( cair e quebrar a perna)

brådska (s) brådskan pressa, urgência

brådskande (adj) urgente

bråk (s) ett, bråket, bråk, bråken barulho, algazarra, briga

bråka (v) -r, -ade, -at fazer arruaça, brigar, fazer algazarra

bråttom (adv) estar apressado, com pressa

bränd (adj) -t, -a [ skada av eld el. värme; brun] queimado/a

brännbar (adj) -t, -a [som går att bränna] inflamável

bränna (v) bränner, brände, bränt, bränn! queimar, incendiar

- bränner sig (v) queimar-se

- han brände sig på spisen [ ele queimou-se no fogão]

- bränner vid (v) queimar a comida

bränn/märka (v) -märker, -märkt, -märk! (cicatriz de) queimadura

bränn/vin (s) -vinet aguardente, cachaça

bränsle (s) -ett, bränslet, bränslen, bränslena combustível

bröd (s) ett, brödet, bröd, bröden pão

bröd/rost (s) en, -rosten, -rostar torradeira (de pão)

bröllop (s) ett, bröllopet, bröllop, bröllopen [fest när man gifter sig] casamento

bröst (s) ett, bröstet, bröst, brösten peito, seio

bröst/korg (s) en, -korgen, -korgar tórax

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário