Thursday, January 04, 2007

BES

beskriva (v) beskriver, beskrev, beskrivit [berätta om, redogöra för, framställa] descrever; narrar

beskrivning (s) en, -en, -ar [berättelse, redogörelse] descrição

beskydd (s) beskyddet [försvar, skydd] protecão

beskydda (v) -r, -ade, -at [försvara, ge skydd] proteger, amparar

beskylla (v) -er, -de, -t [anklaga] acusar, culpar

beskyllning (s) en, -en, -ar [anklagelse] acusação, incriminação

beskådande (s) beskådandet [det att bli beskådad] comtemplação

beskåda (v) -r, -ade, -at [se på, betrakta] contemplar, olhar

beskäftig (adj) -t, -a [ mycket tjänstvillig, fjäskig] intromedito

beskära (v) beskär, beskar, beskurit [skära av grenar på {fruktträd etc}] podar, cortar (árvore, etc)

beslag (s) ett, beslaget, beslag, beslagen [1 metallskydd {på möbler etc}] guarnição [para móveis]

2 förvar, konfiskation ( confiscação, apreensão)

beslag/ta(ga) (v) -tar, -tog, -tog, -tagit, {att ta(g)} [ta iförvar, konfiskera] confiscar, apreender, apoderar-se de

beslut (s) ett, beslutet, beslut, besluten [ något som är bestämt, avgörande, utslag] decisão, resolução

- fatta beslut (chegar a uma decisão)

besluten (adj) -t, -a decidido, resolvido

beslutsam (adj) -t, -a [handlingskraftig, bestämd] decidido, determinado, resolvido

best (s) en, -en, -ar [odjur] besta (fera), bruto

bestick (s) ett, besticket, bestick, besticken [kniv, gaffel och sked] talher (faca, garfo e colher)

bestiga (v) bestiger, besteg, bestigit [klättra upp på] subir a um monte, escalar uma montanha

bestraffa (v) -r, -ade, -at [ge straff åt] punir, castigar

bestraffning (s) en, -en, -ar [det att utdela straff; straff] punição, castigo

bestrida (v) bestrider, bestred, bestridit [1 förneka (negar) / opponera sig emot (contestar, contraditar)]

2 betala (custear)

bestryka (v) bestryker, beströk, bestrukit [ stryka (färg) på] dar uma demão de tinta

bestseller (s) en, -er, -na [bok som säljs i sotra upplagor (engelska ord)] livro de maior venda

bestulen (adj) -t, -a (ser) roubado

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário