Friday, January 26, 2007

BOM

bomb (s) en, -en, -er bomba

bomba (v) -r, -ade, -at bombear

bomull (s) bomullen algodão

bonad (s) en, -en, -er tapeçaria

bonde (s) -en, bonden, bönder agricultor, lavrador

bonus (s) bonusen bónus

bo (v) bor, bodde, bott, bo! [ha sin bostade] residência, lar

bord (s) ett, bordet, bord, borden mesa

- {betala} under bordet {=olagligt, svart} pagar por debaixo da mesa (ilegal, propina)

- skrivbord (escrivaninha)

- bord/tennis (s) -tennisen (tênis de mesa, pingue-pongue)

borgare (s) en, borgar(e)n, borgare, borgarna burguês

borgen (s) fiança

borgerlig (adj) -t, -a burguês

borg/mästare (s) -mästar(e)n, -mästare, -mästarna prefeito (chefe da prefeitura)

borr (s) en/ett, borren, borrar {el. borret, borr, borren} abrir um furo

borsta (v) -r, -ade, -at escovar

borste (s) en, -en, -er escova

bort (adv) fora

- ditt bort (para ali, para lá)

- långt bort ( muito distante)

- bort med dig! (fora! rua!)

borta (adv) fora, em outro lugar

bort/rest (adj) -rest, -resta estar de viagem

bort/skämd (adj) -skämt, -skämda mimado/a

bo/satt (adj) domiciliado

- familjen är bosatt i Malmö (a familia vive em Malmö)

boskap (s) boskapen gado

boss (s) -en, -ar chefe

bostad (s) en, bostaden, bostäder domicílio, habitação, residência, morada

bo/sätta sig (v) -sätter, -satte, -satt, -sätt! fixar residência, estabelecer-se

¹bot (s) boten remédio

²bot (s) boten, böter [mest i plural "böter"] = multa

botanik (s) botaniken botânica

bota (v) -r, -ade, -at curar, sarar

bote/medel (s) ett, -medlet, -medel, -medlen remédio

botten (s) bottnen, bottnar fundo

bov (s) en, -en, -ar malandro, canalha, bandido

box (s) en, -en, -ar caixa

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário