Wednesday, January 10, 2007

BET

betona (v) -r, -ade, -at acentuar (gramática), frisar

- betonad vokal (vogal acentuada)

betong (s) betongen concreto (cimento armado)

betoning (s) betoningen [tonvikt, accent] acentuação, acento

- i svenskan ligger betoningen oftast på första stavelsen (no idioma sueco a acentuação das palavras sempre nas primeiras silabas)

bett (s) ett, bettet, bett, betten [1 stick av en insekt; sår efter hugg av tänder ]mordida, dentada, picada

- hundbett ( mordida de cachorro)

2 det som någon biter om för att äta, tugga ( morder, mastigar)

- ta ett bett på smörgåsen ( morder um sanduiche, tirar um pedaço para comer)

betvivla (v) -r, ade, -at [tvivla på] duvidar de, pôr em dúvida

betydande (adj) [viktig; avsevärd, stor] importante, considerável

betydelse (s) en, -en, -er [1 mening, innebörd] significado, significação; sentido

- ett ord med många olika betydelser ( uma palavra com muitos significados diferentes)

- betydelse/full -t (significativo, significante

- betydelse/lös (insignificante, sem importância

betyda (v) betyder, betydde, betytt [ha betydelse, innebära] querer dizer, significar, ter importância

betydlig (adj) -t, -a [betydande] considerável, notável

betyg (s) ett, betyget, betyg, betygen [(skriftlig) omdöme om ens kunskpaer och färdigheter inom olika ämnen]

certificado, certidão, atestado (nota). "omdöme" e uma "nota" também, mas sem fazer prova ou teste, faz um curso tipo "supletivo" ou intensivo para concluir o "2.o grau" e entrar para "faculdade ou universidade")

- få bra betyg i svenska ( ter uma boa nota no idioma sueco)

beundran (s) [hög grad av gillande och aktning] admiração

beundra (v) -r, -ade, -at [vara imponerand av, se upp till] admirar

bevara (v) -r, -ade, -at [ha kvar, spara, behålla; skydda] guardar, conservar; preservar, proteger

- bevara det gamla (conservar coisas antigas/velha)

bevattna (v) -r, -ade, -at [bevattna (odlingar)] irrigar, regar, (ex: horta, plantação)

bevilja (v) -r, -ade, -at [ gå med på, medge] conceder

bevis (s) ett, beviset, bevis, bevisen [det som tydligt visar att något är sant, intyg] prova, comprovação, evidência

bevisa (v) -r, -ade, -at [visa sanningen i (ett påstående etc)] provar, comprovar

bevittna (v) -r, -ade, -at [1 vara åskådare till, se] atestar, certificar, reconhecer

2 skriftligt intyg att något är sant genom att skriva sin namnteckning (testemunhar (assinar seu nome como testemunha)

bh -->behå sutiã (soutien)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário