Sunday, January 21, 2007

BIL

biljon el. billion (s) en, -en, -er [en miljon miljoner el. tusen miljarder {1 000 000 000 000}] bilhão

billig (adj) -t, -a [som inte kostar mycket] barato

bil/provning (s) en, -provningen, -provningar [ teknisk undersökning av bil] vistoria de carro (Detran)

binda (s) en, -n, -ar [tygremsa som håller fast förband; tygbit eller liknande som suger upp vätska] faixa (de tecido), bandage

- gasbinda (bandage)

- dambinda (modess)

binde/ord (s) ett, -ordet, -ord, -orden [Konjunktion] conjunção

- binde/streck (s) ett, -strecket, -streck, -strecken [tecken (-)] hífen (traço-de-união)

bindning (s) en, -en, -ar encardenação

bingo (s) en, bingon [ett slags spel med numrerade brickor] jogo de "bingo"

bio (s) en, bion cinema

biograf (s) en, -en, -er cinema

biolog (s) en, -en, -er [ person som har biologi som vetenskap] biólogo

biologi (s) en, biologi(e)n [vetenskap om levande ting] biologia

bira (s) en, -n, -or [öl] cerveja

bisarr (adj) -t, -a excéntrico, esquisito, "bizarro"

bi/sats (s) en, -saken, -saker [underordnad sats grammatik ] oração subordinada

biskop (s) en, -en, -ar [präst som leder det kyrkliga arbetet i ett stift] bispo

bistro (s) en, -n, -er [kafé; restaurang med bar] restaurante, cafe e bar juntos, (na europa tem nos trem, aeroporto, etc)

bistånd (s) ett, biståndet, bistånd, bistånden apoio, assistência, auxilio (dinheiro)

¹bit (s) en, -en, -er [del, stycke, avsnitt] pedaço, parte, fragmento

- en bit av vägen (um pedaço da estrada)

²bit (s) en, biten, bitar {el. bits} [siffra i binärt talsystem; informationsenhet] "bit" computador, informática, matemática (termo)

bita (v) biter, bet, bitit [sätta tänderna i {för att äta, attackera etc}] morder (para comer), {inseto / picar}

biträde (s) ett, biträdet, biträden, biträden [medhjälpare, hjälpreda; expedit ] assistente, auxiliar, ajudante

bitas (v) bits, bets, bitit [ha för vana att] bita [för att skada] mest om djur ] morder (animal ex: cachorro)

- Huden bits inte! (O cachorro não morde)

bit/socker (s) -sockert açúcar em quadradinhos

bitter (adj) bittert, bittra [ besk, sharp] amargo

bjuda (v) bjuder, bjöd, bjudit [ be {någon} komma hem till sig; erbujuda {mat}, bekosta] convidar, oferecer

björn (s) en, -en, -ar urso

björn/bär (s) ett, -bäret, -bär, -bären amora (fruta)

blad (s) ett, bladet, blad, balden [löv] folha ( da planta)

bland (prep) [mellan; i kretsen av; förutom, jämte] entre, no meio de

- bland annat {=bl a} (entre outras coisas)

- bland andra (entre outros)

blanda (v) -r, -ade, -at [föra samman till ny hellhet] misturar, mesclar

- blanda kortlek (baralhar (o baralho})

- Bland saften med socker! (Misturar o suco/refresco com açúcar)

- bland sig i ( meter-se em....)

- bland sig i andras angelägenheter (meter-se na vida de outro/a )

blank (adj) -t, -a brilhante, reluzente, lustroso

blankett (s) en, -en, -er impresso, formulário

blanko el. blanco (s) [underteckna in blanko {= underteckna ett dokument som inte är ifyllt}] em branco, carta branca, plenos poderes

blask (s) blasket [ vattning och tunn dryck] bebida fraca ou aguada

- snöblask (neve parcialmente derretida)

blazer (s) en, blazern, blazrar [jacka, kavaj] casaco, jaqueta, blazer

blek (adj) -t, -a pálido

bleka (v) -er, -te, -t [ göra {ett material} blekare] branquear, embranquecer

blek/ansikte (s) ett, -ansiktet, ansikten, -ansiktena cara pálido, (rosto pálido)

Blekinge (namn) [ Ett landskap i Götland i sydsverige] nome de "estado no sul da Suécia"

blekna (v) -r, -ade, -at [bli blek] empalidecer, (cor /desbotar)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário