Saturday, January 27, 2007

BRA

¹bra (adj) [komp.] bättre, bäst [oböjligt: god, fin, prima] bom, boa

- ett bra jobb (um trabalho bom ou um bom trabalho)

- ett bra resultat ( um bom resultado)

- en bra fotobollspelare ( um bom jogador de futebol)

- han/hon är bra på att sjunga (ele é bom cantor /ela é uma boa cantora)

²bra (adv) [komp.] bättre, bäst [fint, prima, väl] bem

- det går bra ( está bem/ tudo bem)

- bra gjort! ( bem feito! muito bem!)

- jag mår bra ( eu vou bem / eu estou bem)

- ha det bra! ( passe bem!)

brand (s) en, branden, bränder fogo, incêndio

brand/kår (s) en, -kåren, -kårer corpo bombeiros

bransch (s) en, -en, -er [affärsgren, yrkesgren, fack] ramo (de negócio)

brasa (s) en, -n, -or fogo

bravo [interj.!] [bra] bravo!, muito bem!, apoiando!, viva!

bred (adj) brett, breda [utsträckt, vid motsats smal] largo, amplo, extenso

- en bred säng (uma cama larga)

bredd (s) en, -en, -er largura, amplidão

breda (v) breder el. brer, bredde, brett, bred! espalhar; estender

- breda (=stryka smör på en smörgås) ( passar manteiga no pão/sanduíche)

brevid (prep) [vid sidan av, jämsides med, intill] junto a (de). ao lado de, perto de

brev (s) ett, brevet, brev, breven carta

brev/låda (s) en, -lådan, -lådor caixa postal (onde o carteiro coloca as cartas {as caixas fica na porta das casas})

bricka (s) en, -en, -or bandeja

brigad (s) en, -en, -er brigada (militar)

¹briljant (adj) -t, -a [lysande, utmärkt] brilhante, excelente

²briljant (s) en, -en, -er [diamant som slipas på ett specielt sätt] brilhante (pedra preciosa)

brinna (v) brinner, brann, brunnit, brinn! arder, estar em chamas

- börja brinna (pegar fogo)

brist (s) en, -en, -ter falta, carência escassez

brista (v) brister, brast, brustit [ 1 utgöra brist, fattas; sakna]

- bristande kunskaper (falta de experiência)

2 gå sönder, spricka partir-se, quebrar-se, romper-se

- isen kan brista ( o gelo pode quebrar-se)

brittisk (adj) -t, -a [som är från Storbritannien, engelsk] britânico (pessoa da Inglaterra)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário