Sunday, January 28, 2007

BRO

bro (s) en, -en, -ar ponte

- träbro ( ponte de madeira)

broccoli (s) broccolin brócolos

broder el. bror (s) en, brodern, bröder. bröderna [ manlig syskon] irmão/s (masculino)

brodera (v) -r, -ade, -at [sy mönster på {tyg}] bordar

broderskap (s) ett, broderskapet, broderskap, broderskapen fraternidade, irmandade

broms (s) en, -en, -ar freio

bromsa (v) -r, -ade, -at frear, brecar

bronkit (s) en, -en, -er bronquite

brons (s) brosen bronze

brosa (s) en, -n, -or [bror] mano (irmão)

bror/son (s) en, -sonen, -söner, -sönerna [son till någons bror] sobrinho

brosch (s) en, -en, -er broche

broschyr (s) en, -en, -er brochura, folheto

brott (s) ett, brotet, brott, brotten [1 bristning, spricka] fractura

- benbrott (fractura na perna)

2 det att bryta mot lagen, olaglig handling ( crime)

- begå ett brott (cometer um crime)

3 plats där man bryter sten ( quebrar pedras)

brottare (s) en, brotar(e)n, brottare, brotarna lutador

brottslig (adj) -t, -a [olaglig] criminoso, delinquente

brottslighet (s) brottsligheten criminalidade, delinquência

brud (s) en, -en, -ar noiva

brudgum (s) en, brudgummen, brudgummar noivo

brudtärna (s) en, -n, -or dama de honra

bruk (s) ett, bruket, bruk, bruken uso, emprego

bruka (v) -r, -ade, -at [1 ha som vana att ] usar, utilizar, empregar

- hon brukade aldrig slåss annars ( ela não tem o costume de bater em alguém)

2 använda, odla usar, cultivar (a terra) ou odla = plantar verdura, etc)

brun (adj) -t, -a castanho, moreno, (sol / bronzeado)

bruna bönor (s) feijäo (comun que tem no Brasil)

brunett (s) en, -en, -er [brunhårig kvinna] morena

brunn (s) en, -en, -ar poço (de agua); termas

brun/ögd (adj) -ögt, -ögda [som har bruna ögnon] olhos castanhos

brutal (adj) -t, -a brutal

brutto (s) -ett, bruttot, brutton, bruttona bruto

brutto/lön (s) en, -lönen, -löner salário bruto antes de descontar imposto, etc

brutto/nationalprodukt ----> BNP produto nacional bruto

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário