Friday, March 23, 2007

FE

feber (s) -n, febrar febre

febrig (adj) -t, -a febril

febril (adj) -t, -a febril, exaltado, agitado

februari (s) fevereiro

federal (adj) -t, -a federal

federation (s) -en, -er federação

feedback (s) feedbacken [återkoppling, respons engelska] resposta

feg (adj) -t, -a covarde, medroso

feghet (s) fegheten covardia

fejka (v) -r, -ade, -at [förfalska] fraudar, falsificar

fel(1) (adj) [inte rätt, felaktig # rätt] erro, engano

fel(2) (adv) [verbpartikel; anger misstag; i fraser] enganar-se

fel(3) (s) ett, felet, fel, feleån [1 handling som inte är korrekt, misstag]

- göra ett fel (fazer um erro, engano)

- fel/parkering -en ( estacionar o carro em lugar errado)

- fel/bedömning (julgar errado)

2 ansvar för ett misstag, skuld ( culpa)

- det var inte mitt fel (o erro não foi meu / a culpa não foi minha)

3 skada, brist (falta, engano, erro)

felaktig (adj) -t, -a errado, errôneo

fem (räkn) [5 ] cinco

feminin (adj) -t, -a [kvinnlig] feminino

feminism (s) feminismen feminismo

femma (s) -n, -or [1 siffran 5; nummer 5 i ordningen] cinco {quinto}

2 sedel {el. mynt} som har värdet fem kronor (nota de cinco coroas)

fem/rummare (s) -rummar(e)n, -rummare, -rummarna apartamento c/ 5 salas/quartos e cozinha

femte (räkn) [på plats nummer 5] quinto (5) lugar

femti/lapp (s) -lappen, -lappar [femtiokronorssedel] nota de cinqüenta coroas (50 kr)

femtio el. femti (räkn) 50 cinqüenta (50)

femtionde (räkn) [på plats nummer 50] qüinquagésimo (50) lugar

femti/öring (s) -öringen, -öringar [femtioöresmynt] 0,50 cinqüenta "centavos"

femton (räkn) [15] quinze

femtonde (räkn) [på plats nummer 15] décimo quinto (15) lugar

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário